VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Definitief in vastgoed

Bever is in december 2007 door de fusie met Bonavella definitief omgevormd tot een vastgoedonderneming. De enkele aandeelhouders die naar de jaarvergadering waren gekomen, kregen een toelichting op een klein verlies van 0,5 miljoen euro (bij nihil omzet) over het afgelopen boekjaar.

Bever dat zich in 2008 verder zal ontwikkelen als een vastgoedontwikkelaar, presenteerde met trots enkele projecten, voornamelijk gelegen in Noordwijk en in verschillende plaatsen aan de Belgische kust (Knokke, Blankenberge en De Haan). Opvallend was dat bestuursvoorzitter André van Eerden telkens de woorden “heel aantrekkelijk” en “heel binnenkort aanvangen met de werkzaamheden” in de mond nam. Het eerste viel Van Eerden zelf ook op waardoor hij zich excuseerde “met de locatie staat bij Bever centraal en de panden of grondstukken hebben inderdaad allemaal een zeer aantrekkelijke locatie veelal met zeezicht”. De VEB vroeg zich af hoe die “heel aantrekkelijke projecten”, die immers bijna allemaal binnenkort zouden moeten worden opgestart, gefinancierd worden en of de kredietcrisis hier geen roet in het eten zou kunnen gooien. Bever, nu nog solvabel, is voornemens de projecten met hypotheken en leningen te financieren en verwacht geen onoverkomelijke problemen ondanks de hogere eisen van banken. Eventuele aankopen van reeds verhuurde panden zullen met een aandelenemissie worden gefinancierd.

De huidige portefeuille bestaat inderdaad uit mooi gelegen grondstukken en hoogwaardige panden en is voor 120 miljoen euro door de fusie met Bonavella verkregen. Oud-eigenaar van deze activa, Ronnie van de Putte, nu met ongeveer 80 procent van de aandelen grootaandeelhouder, zat hoorbaar achter in de zaal. Bij vele vragen van de VEB ontstond continu enig geroezemoes van deze vastgoedmagnaat. “Wij vertellen al veel te veel”, bromde hij. De vastgoedonderneming (Van Eerden: “Bever is geen vastgoedfonds!”) stelt voor de komende jaren geen dividend in het vooruitzicht. Bever heeft momenteel nauwelijks huurinkomsten, maar zal zich op het ontwikkelen van hoogwaardige appartementen, winkels, hotels en kantoren (met een totale vloeroppervlakte van 75.000 vierkante meter) gaan richten en eventuele winsten zullen in de onderneming worden gestopt. De vraag is echter of Bever met slechts vier man in dienst hiertoe in staat is en daar voldoende expertise voor in huis heeft.

De VEB verschilt met Bever van mening over de benoemingstermijn voor bestuurders die bij Bever voor onbepaalde tijd is. Het tegenargument van Bever als zou dit zijn om de deskundigheid te waarborgen, mist iedere relevantie aangezien na vier jaar – zoals de code-Tabaksblat voorschrijft – elke goede bestuurder herbenoemd zal worden en een benoemingstermijn van vier jaar bovendien motiverend zal werken voor de betreffende bestuurder. De VEB heeft er daarom op aangedrongen dit standpunt te heroverwegen. Van Eerden zei toe om dit, net als de emissiemachtiging (nu nog voor een periode van vijf jaar en voor de uitgifte van 100 procent van de uitstaande aandelen), te zullen aanpassen aan de huidige normen van de code-Tabaksblat.

Dit waren toch typisch vragen voor commissarissen, maar frappant was dat de Belgische president-commissaris Wim Simon geen enkel antwoord gaf. Alle vragen werden direct door Van Eerden opgepakt. Hierdoor was het eigenlijk meer een dialoog tussen de VEB en Van Eerden dan een echte aandeelhoudersvergadering. Ook op dit punt is Bever dus nog volop in ontwikkeling.