VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bever bezig met doorstart

Bever Holding (Bever) geeft ruim 13,8 miljoen nieuwe aandelen uit tegen een uitgifteprijs van EUR 6,18. Dat is donderdag op de buitengewone aandeelhoudersvergadering besloten, die slechts door enkele aandeelhouders, waaronder de VEB, werd bezocht. Met deze emissieopbrengst koopt Bever de vastgoedportefeuille van Bonavella Groep uit Wassenaar. De portefeuille die wordt overgenomen omvat 35 objecten op het gebied van woningbouw, hotels en commercieel vastgoed in Nederland en België.

De Bonavella Groep is eigendom van Ronnie van der Putte en zijn vrouw Ria Rijs. Van der Putte is wellicht het meest bekend van het voormalige vastgoedfonds Enhobel (waarvan hij samen met Harry Mens de leiding had) en geniet een niet geheel onomstreden reputatie. In de jaren tachtig en negentig is hij onderwerp geweest van strafrechtelijke onderzoeken en hij heeft meerdere faillissementen op zijn naam staan. Door middel van de nu beklonken juridische fusie zullen Van der Putte en zijn vrouw grootaandeelhouder worden en gezamenlijk ongeveer 85 procent van de kapitaal- en zeggenschapsrechten bezitten. De free float van Bever zal dus vooralsnog niet boven de 15 procent uitkomen.

Vooralsnog, want directievoorzitter André van Eerden wil hier graag verandering in brengen. Op de vraag hoe hij de gelijke informatie voor de outside-aandeelhouders en de beide grootaandeelhouders kan garanderen, gaf hij aan volgens de beursregels te zullen handelen en gezien de specifieke situatie extra transparant en zorgvuldig zal zijn. Dat lijkt geen eenvoudige opgave aangezien de grootaandeelhouder aanschuift aan de onderhandelingstafel bij toekomstige vastgoeddeals en outside-aandeelhouder de eventuele uitkomsten hiervan maar zullen moeten afwachten. Het lijkt dus onmogelijk om alle aandeelhouders gelijktijdig te informeren: er is immers per definitie sprake van een duidelijke informatieasymmetrie.

De goedkeuring van de juridische fusie was “slechts” een hamerstuk. Van der Putte was immers al grootaandeelhouder van Bever en heeft eigenhandig de fusie van Bever met zijn eigen vennootschap Bonavella voorbereid en nu dus formeel goedgekeurd. Bever zal na de fusie genoteerd blijven aan de Amsterdamse effectenbeurs.

De VEB stemde als enige tegen de emissiemachtiging voor de periode van vijf jaar voor de uitgifte van liefst 100 procent . Van Eerden gaf aan dat dit conform de statuten van Bever is. Duidelijk een teken dat de statuten gedateerd zijn en bovendien een gemiste kans om goede wil te tonen ten aanzien van de huidige normen van goed ondernemingsbestuur. Als Bever meer dan 10 procent van de aandelen nodig heeft om een overname te financieren, kan zij immers altijd een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeenroepen en daarin alle toelichting te geven op de plannen aan aandeelhouders. Na de vergadering werd in aanwezigheid van de notaris toegezegd om volgend jaar dit punt mee te nemen en eventueel aan te passen aan de huidige normen.

In het eerste kwartaal van 2008 zal een aanvraag ingediend worden voor toelating van de aandelen tot de notering aan Euronext. Er zal een prospectus worden opgesteld waarin alle 35 vastgoedobjecten en de nieuwe strategie zullen worden omschreven. De VEB spreekt de hoop uit dat huidige en potentiële aandeelhouders dan volledig inzicht krijgen in de strategie en doelstellingen, want op dit moment is daarvan helaas geen sprake.