VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Effectenhandel ingeruild voor vastgoed

Bever is dood, leve Bever. Dat lijkt het huidige management te willen uitstralen, met nu geheel andere bedrijfsactiviteiten.Vooralsnog is het niet echt overtuigend. Zo bleek het onmogelijk om voorafgaand aan de aandeelhouders-vergadering de vergaderstukken zoals het jaarverslag over 2006 te bemachtigen: Bever was op geen enkele wijze te bereiken.

De aandeelhoudersvergadering over de gang van zaken in 2006 werd in een merkwaardige huiskamersfeer gehouden. Hierbij waren slechts zes aandeelhouders, samen goed voor 93,3 procent van het aandelenkapitaal, aanwezig. Feitelijk viel er over 2006 weinig te zeggen, want van enige operationele bedrijfs-activiteit was vorig jaar geen sprake.

Het oude Bever was met een hoekmansbedrijf actief op de effectenbeurs. Met de intrede van de elektronische effectenhandel verdween de handelsvloer en daarmee Bever als hoekmansbedrijf. In 2005 resteerde alleen het bezit van een bedrijfspand in Hilversum. Dat leverde de verder lege vennootschap vorig jaar nog 566.000 euro aan huuropbrengsten op en, na verkoop daarvan, nog interest. De hoogste kostenpost betrof het salaris van oud-directeur en grootaandeelhouder Rob Zieck. Hij toucheerde in 2006 nog 229.000 euro tot zijn vertrek op 4 oktober. Met een vennootschap op non-actief achtte de VEB dit bedrag een kapitaalsonttrekking en geen salaris. De huidige directie beaamde dit en bevestigde dat hiermee rekening was gehouden bij de koopprijs van Bever. Over 2006 resteerde nog een minimale nettowinst van 3.000 euro.

In september vorig jaar heeft Zieck zijn belang van 85 procent in Bever verkocht aan Beauchamp Beheer, een vennootschap van Evert van den Brandhof. Deze verkocht op zijn beurt weer 70 procent door aan twee Belgische vennootschapjes waarachter Ronnie van der Putte schuil gaat. Van der Putte is wellicht het meest bekend van het voormalige vastgoedfonds Enhobel (waarvan hij samen met Harry Mens de leiding had) en geniet een bedenkelijke reputatie. In de jaren tachtig en negentig is hij onderwerp geweest van strafrechtelijke onderzoeken en hij heeft meerdere faillissementen op zijn naam staan.

Van den Brandhof is na een korte directieperiode in februari van dit jaar toegetreden tot de raad van commissarissen, waarvan verder Willy Simon (voorzitter) en P. van Keulen deel uitmaken. De directie wordt sindsdien gevormd door André van Eerden, voormalig directeur van de ter ziele gegane internetbroker IMG Holland, en vastgoedman A. van den Ingh.

De bedoeling is om van Bever een vastgoedmaatschappij te maken, gericht op het ontwikkelen van vastgoedprojecten, het verwerven van vastgoedportefeuilles en het verhuren van vastgoed. Dit transformatieproces is begin dit jaar begonnen en nu in volle gang. De nadruk hierbij ligt op het westen van Nederland en België. In februari is in Noordwijk een bouwterrein verworven voor een complex met appartementen en ander vastgoed. Kortgeleden werd de aankoop gemeld van een vastgoedportefeuille van 120 miljoen euro van de Bonavella Groep uit Wassenaar. Voor de daartoe benodigde aandelenemissie wordt binnenkort een buitengewone aandeelhoudersvergadering belegd. Verder is het streven een projectontwikkelingsmaatschappij aan het bedrijf toe te voegen. Of daadwerkelijk leven kan worden geblazen in Bever valt op dit moment niet te zeggen. Of outside-aandeelhouders er plezier aan zullen beleven is nog meer ongewis.