VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen toelichting op nieuwe strategie

De buitengewone vergadering van Bever Holding onder leiding van interim voorzitter Willy Simon (partner van Redi & Partners Ltd, Londen) duurde nauwelijks tien minuten. Ze diende slechts tot wijziging van de statuten en benoeming van twee nieuwe directeuren en twee nieuwe commissarissen en dat verliep zonder hoofdelijke stemming. De in de agendering beloofde toelichting op de nieuwe strategie en activiteiten bleef uit.

De statutenwijziging getuigt van de doelstelling om beheer te voeren over en deel te nemen in andere, met name onder Euronext noterende bedrijven, en belang te nemen in onroerend goed. Aan het persbericht van 12 januari – ontwikkeling van een appartementencomplex in Noordwijk en de toezegging van meer informatie over de plannen in de vergadering van 6 februari – werd tot verbazing van de VEB geen informatie toegevoegd. Uiterlijk mei, zo stelde Simon, zal in een volgende vergadering meer duidelijkheid ontstaan. Ambtelijke en administratieve procedures hebben vertraging veroorzaakt, zo verklaarde een van de bestuurders na afloop het uitblijven van aanvullende informatie. Evenmin werd meegedeeld aan welke twee kopers en tot welke percentages Beauchamp Beheer 70 procent van haar bezit had verkocht (persbericht van 12 januari). De ter vergadering vertegenwoordigde 94 procent van het uitstaande aandelenkapitaal is geheel in handen van enkele grootaandeelhouders. De nieuwe bestuurders handhaven de beursnotering om toegang tot de kapitaalmarkt te houden.

Dus nog steeds een ‘zak met geld met een beursnotering’, zoals de VEB ook al concludeerde na de vergadering van 13 september 2006. Waarnemend directeur Van den Brandhof trad nu af en werd mét de heer mr P.C. van Keulen, benoemd tot commissaris. De heren A. van Eerden en A.A.M. van den Ingh gaan de directiezetels bezetten. Van den Ingh heeft veel ervaring met bouw, renovatie en verkoop van onroerend goed in Zuid-Holland, Van Keulen is bedrijfsjurist en met de sector vertrouwd. Van Eerden had een loopbaan in het effectenbedrijf, eerst bij de Optiebeurs, later als market maker en internetbroker, toen in vermogensbeheer.

Met zo weinig gegevens, zonder resultaten en zonder staat van dienst van de nieuwe bestuurders in deze nieuwe situatie kan de outside-aandeelhouder in Bever blijven als hij gelooft in onroerend goed en in de schone lei en het vakmanschap van de nieuwe bestuurders.