VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het geduld van Bever

Op de laatst mogelijke dag hield het kleine Bever alsnog een aandeelhoudersvergadering over het boekjaar 2005. Bever is inmiddels niets meer, maar ook niets minder, dan een lege vennootschap met een eigen vermogen van iets meer dan 15 miljoen euro. Alle (handels)activiteiten zijn inmiddels gestopt.

Tijdens de vorige vergadering in november werd daarom door 85%-grootaandeelhouder en bestuursvoorzitter Zieck voorgesteld om de vennootschap te liquideren en circa 4,50 euro uit te keren aan de aandeelhouders.

Op verzoek van enkele aandeelhouders is de liquidatie in november uitgesteld om de toen mogelijk geïnteresseerde partijen de kans te bieden een bod te doen. Uiteindelijk heeft dit op 2 juni geresulteerd in een indicatief bod van 4,94 euro van Beauchamps Beheer, een vennootschap van Evert van den Brandhof. Van den Brandhof verdiende zijn geld met beurshandel eerst via International Options Investment en later met Curvalue. Curvalue werd vorig jaar aan Van der Moolen verkocht. Van der Brandhof wil de beursnotering van Bever nieuw leven in blazen door te investeren in financiële ondernemingen op het gebied van effectenhandel en vermogensbeheer. Daarnaast wil hij onroerend goed inbrengen.

Aangezien de onderneming nauwelijks activiteiten heeft ondernomen het afgelopen jaar was de bespreking van het jaarverslag van korte duur. De belangrijkste vragen omtrent de status van het bod en de hoeveelheid geïnteresseerde partijen werden echter niet beantwoord. Binnenkort zou in een speciale aandeelhoudersvergadering wel worden ingegaan op het verkoopproces. Wel werd duidelijk dat het voor de bieder lastig wordt om te beschikken over de verliescompensatie van ruim 5,2 miljoen euro.

Hoewel alles erop lijkt dat het bod binnenkort officieel wordt, hield president-commissaris Visser nadrukkelijk de mogelijkheid open dat het bod niet doorgaat en de onderneming alsnog geliquideerd moet worden. Dit scenario zou relatief minder gunstig zijn omdat in de eerste vijf maanden van 2006 de intrinsieke waarde met 3 cent verder is gedaald tot 4,69. Bever wilde of kon de vergadering niet toelichten waardoor er in deze periode een verlies was gemaakt van circa 100.000 euro, terwijl 10 miljoen euro op de bank staat en circa 160.000 euro huurinkomsten binnenkomen.

Het banksaldo zal binnenkort nog hoger worden wanneer de verkoop van het bedrijfspand voor circa 4 miljoen euro definitief word. Behalve het salaris van de topman zijn er verder geen grote kostenposten. In 2005 waren die kosten er nog wel, er werd voor circa 1 miljoen euro aan afkoopsommen betaald om tien personeelsleden af te laten vloeien. Alleen Zieck is nog over. Hij ziet wijselijk af van een afkoopsom, terwijl hij er wel recht op zou hebben. Zieck liet wel doorschemeren dat het hem was tegengevallen hoe lang het duurt om een ‘zak met geld’ te verkopen. Na de vergadering bracht Bever een persbericht uit waarin vermeld werd dat de besprekingen met Beauchamp voorspoedig verlopen en dat er naar verwachting medio augustus 2006 een officieel bod zal worden uitgebracht. Dan zal ook meer duidelijk worden over de plannen die Van den Brandhof heeft met de beursnotering van Bever.