VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Tweesporenbeleid

Blue Fox Enterprises (BFE) is benaderd door vijf mogelijke kopers. “Aan drie partijen heeft Blue Fox een informatiememorandum verstuurd en aan twee andere zullen wij volgende week een memorandum versturen”, aldus nieuwbakken bestuursvoorzitter Arie van Leusden daags na de vergadering in het Financieele Dagblad. Deze partijen hebben Blue Fox benaderd na de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 29 april. Die mededeling had hij natuurlijk gewoon in de aandeelhoudersvergadering moeten doen.

Op dit moment is er nog geen uitzicht op een reële bieding en dus zal de softwareontwikkelaar voor de mode-industrie zich nu tegelijkertijd richten op het autonoom laten groeien van de onderneming, ofwel het ondernemersmodel. Zodra er echter wel een concreet en fair bod op tafel ligt, zal dit aan de aandeelhouders worden voorgelegd. In de vergadering zei Van Leusden wel dat zich “partijen” gemeld hadden en dat BFE een aantrekkelijke prooi is, gelet op de huidige marktwaarde.

Precies 24 dagen na de bijzondere aandeelhoudersvergadering, waarin de verkoop van Porini aan de orde kwam, werd de algemene vergadering van aandeelhouders van BFE druk bezocht.De softwareontwikkelaar heeft inmiddels bijna al haar werkmaatschappijen verkocht. Alleen NedGraphics is nog over. De verkoop van werkmaatschappij Porini is overigens formeel nog niet helemaal rond, want de toestemming van goede klant Microsoft is nog niet binnen, maar die wordt wel binnen enkele weken verwacht. Vervelende verrassingen in verband met de benodigde toestemming worden niet verwacht, aldus Houtakker op vragen hierover.

Nu BFE tot een minimum is afgeslankt, wordt er dus rekening mee gehouden dat ook de laatste werkmaatschappij zal worden verkocht, maar helemaal vanzelfsprekend is dit niet, zo betoogde Houtakker. “Wij volgen bewust een tweesporenbeleid: wij kijken naar partijen die NedGraphics willen overnemen en tegelijkertijd onderzoeken wij het scenario van zelfstandig groeien.

Wanneer BFE als geheel weer positief presteert, ontstaat er een nieuwe situatie om de markt op te gaan.” De VEB vroeg hoe en binnen welke termijn BFE dit ondernemersmodel dacht te kunnen realiseren, gelet op de precaire financiële situatie. Houtakkers gaf toe dat in 2008 nog extra vermogen nodig zal zijn in de vorm van een banklening en verwacht dat 2009 financieel neutraal afgesloten kan worden. NedGraphics heeft in 2007 een positief resultaat laten zien van 1,9 miljoen euro, voornamelijk door kostenbesparingen en efficiencyverbetering. Naar verwachting zal in 2008 eveneens een positief resultaat behaald worden. Deze cash is hard nodig om de tekorten van BFE aan te vullen. Met de banken zijn weer gesprekken aangeknoopt. Met een banklening, gevolgd door een emissie bij positieve resultaten, moet het lukken BFE op dat moment tot een interessante partij te maken voor verkoop of samenwerking betoogde Houtakkers.

Een beursexit wordt nu niet overwogen. Het zou veel geld kosten geld en wordt als nadeel beschouwd voor een toekomstige overname of samenwerking. Wel gaf Houtakker aan dat het huidige BFE te klein is, dat de bestaande structuur zal worden aangepast en dat de naam BFE ook onderwerp van gesprek is.

Van Leusden behandelde het jaarverslag en had min of meer dezelfde boodschap als Houtakkers. Hij meldde dat er eind 2007 nog een lange lening resteert van 1,5 miljoen euro en dat de solvabiliteit door de verkopen opgelopen was tot 47,6 procent. Tenzij er een interessante bieding komt, zal ingezet worden op het ondernemersmodel waarbij NedGraphics voorlopig de cash moet verdienen om uit de rode cijfers te komen.

Er waren nog vele vragen, vooral over de lage verkoopprijs van enkele tonnen van Porini waarop een boekverlies van 3 tot 3,5 miljoen euro moest worden geïncasseerd. Aandeelhouders hebben veel waarde verloren zien gaan en waren ontevreden. Details over het tot stand komen van de prijs wenste Houtakkers niet te geven omdat de verkoop nog niet rond was. Hij beloofde – voor wat het waard is – openheid van zaken op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering. Op het moment dat aandeelhouders de informatie nodig hebben, krijgen ze het dus niet.

Cees van Steijn heeft Blue Fox nog wat kaler achtergelaten, want in het jaarverslag was opeens een forse bonusuitkering van 150.000 euro verantwoord, terwijl het operationele resultaat over 2007 op 1,6 miljoen euro negatief is uitgekomen. De VEB wilde dan ook weten waarop deze bonusuitkering was gebaseerd. En weer kwam Houtakkers niet verder dan dat er over deze uitgekeerde bonus geen mededelingen zullen worden gedaan. De VEB keurde deze handelswijze af. Van Steijn was toch aangenomen om BFE te saneren en kreeg daarvoor een meer dan behoorlijke vergoeding van 30.000 euro per maand. Aandeelhouders hebben echter op de blaren gezeten en een aanzienlijk verlies op hun investering moeten slikken. Overigens heeft Houtakkers zelf over 2007 ook een extra vergoeding getoucheerd van 83.000 euro.

Commissaris Van den Boom gaf aan dat Houtakkers als gedelegeerd commissaris enkele malen naar Italië was gevlogen om de onderhandelingen over Porini weer vlot te trekken nadat Van Steijn te veel als “bulldozer” was opgetreden. Deze additionele beloning van Houtakkers had echter aan de aandeelhoudersvergadering moeten worden voorgelegd. De VEB heeft zich uiteindelijk onthouden bij het verlenen van decharge voor de raad van commissarissen.

De toekomst van BFE is onzeker. Het tweesporenbeleid zal naar verwachting binnen niet al te lange tijd uit moeten wijzen waar het echt naartoe gaat. Ofwel zal BFE door een externe partij uit haar lijden worden verlost of zij zal als zelfstandige onderneming de komende jaren een struggle for life tegemoet gaan.