VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Slikken of stikken

Op de agenda van de bijzondere aandeelhoudersvergadering van softwareontwikkelaar Blue Fox Enterprises (BFE) stond de verkoop van werkmaatschappij Porini en het opstappen van bestuursvoorzitter Cees van Steijn. Voorzitter Servaas Houtakkers opende de vergadering, waarin 40,11 procent van de uitstaande aandelen vertegenwoordigd was, met de mededeling dat het zoeken naar een strategische partner geen resultaat heeft opgeleverd. Voor een totale verkoop van BFE met de overgebleven werkmaatschappijen Porini en NedGraphics was ook geen gegadigde te vinden.

De enige overgebleven keus was om opties te verkennen voor de overgebleven activiteiten. Er is geen alternatief, Porini behouden zou het voortbestaan van BFE in gevaar brengen, zo betoogde Houtakkers.

Verder maakte hij melding van het vrijwillig opstappen van bestuursvoorzitter Cees van Steijn en de benoeming van zijn opvolger Arie van Leusden. Het management zal geen bonussen ontvangen bij verkoop van Porini. Op een vraag van de VEB of een vertrekpremie aan Van Steijn wordt betaald, meldde Houtakkers dat er een contractuele opzegtermijn is van drie maanden. Deze drie maanden zullen financieel gecompenseerd worden en verder niets.

Daarna gaf Van Steijn tekst en uitleg over de voorgenomen verkoop van Porini. Er was geen strategische partner te vinden, de noodzakelijke investeringen in Porini liepen op en zouden nog enkele jaren nodig zijn, oplopend tot 2 à 2,5 miljoen euro. BFE kan dat simpelweg niet financieren en dus was er haast met de verkoop. Het was dus slikken of stikken, stelde de VEB. De overnamesom is slechts enkele tonnen en zal tot een boekverlies leiden van 3 tot 3,5 miljoen euro.

De vraag was natuurlijk ook hoe de waardebepaling tot stand is gekomen en wat er gebeurd is waardoor de waarde van Porini die vorig jaar nog tussen de 14 en 18 miljoen werd geschat, nu zo dramatisch laag is. Hierop antwoordde Van Steijn dat de toekomstige financiële inspanningen die nodig zijn om Porini succesvol in de markt te zetten, mede bepalend zijn geweest voor de overnameprijs. Ook neemt de Italiaanse koper Gruppo 300 Sessanta de volledige balans van Porini over, inclusief de bankschulden.

De onderhandelingen met zowel Microsoft, die toestemming moet geven voor de verkoop, als met de Italiaanse koper zijn zwaar geweest. Ten aanzien van de waardebepaling is er overleg geweest met externe adviseurs. Om aandeelhouders gedurende het proces niet meer te informeren dan nu is gedaan, is een afweging geweest van het management om de verkoop niet te belemmeren. Bij de stemming over de verkoop heeft de VEB zich onthouden vanwege de gebrekkige informatievoorziening.

Enkele grootaandeelhouders hadden op meer gehoopt, maar waren ook opgelucht dat Porini met zijn grote cashbehoefte verkocht kon worden. Deze opmerkingen typeerde ook het sentiment van de vergadering. Nadat Porini verkocht is blijft met NedGraphics nog één gezonde werkmaatschappij over. NedGraphics boekte vorig jaar positieve resultaten. Door de VEB werd gevraagd wat BFE in de toekomst van plan is. Houtakkers zei vertrouwen te hebben in de positieve toekomstverwachtingen van NedGraphics, het vet is eraf en een overname in de toekomst kan niet uitgesloten worden. Het is nog veel te vroeg om iets te zeggen over een beursexit, alle opties zijn nog open.

Van Steijn zei vrijwillig af te treden om de holdingkosten van BFE te verlagen. Hij zag voor zichzelf geen volledige taak meer binnen BFE. Arie van Leusden is voorgedragen en benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter. Hij zal een tot twee dagen per week voor BFE actief zijn en verantwoordelijk voor “alle taken met betrekking tot de beursnotering”. Op herhaaldelijke vragen naar de inhoudelijke opdracht, gaf voorzitter Houtakkers geen helderheid. Van Leusden is aangesteld op basis van betaling per dagdeel met een opzegtermijn van twee maanden en verder zijn er geen beloningen.

Wellicht komt op 23 mei in de algemene aandeelhoudersvergadering wat meer informatie over de toekomst van BFE. De recente ontwikkelingen wijzen in de richting van een totale exit.