VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nog even geduld aub

Op de buitengewone aandeel-houdersvergadering was slechts 19,7 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd. De vergadering was bijeen geroepen om het bestuur te machtigen tot de uitgifte van aandelen voor een periode van twaalf maanden en tot maximaal 20 procent nieuwe aandelen. Met deze emissiemachtiging wil men de financiering tot eind 2007 geregeld hebben om zonder druk kunnen onderhandelen met potentiële strategische partners. Met name de ontwikkeling van software voor het Microsoftproject vereist de inzet van eigen vermogen.

Een converteerbare lening van 850.000 euro is recentelijk omgezet in aandelen. Aangezien men om tijd en kosten te besparen geen prospectus wil uitgeven, betekent dit dat van de vrijstelling voor een emissie zonder prospectus van 2,5 miljoen euro nog 1.650.000 euro resteert. De beperkte emissie zal waarschijnlijk onderhands zijn. Een per 1 juli 2007 vervallende renteloze converteerbare obligatielening zal rentedragend tot ultimo 2007 worden verlengd. Tot slot werd medegedeeld dat het contract met bestuursvoorzitter Cees van Steijn na 1 augustus 2007 met twee tot drie jaar zal worden verlengd.

Vervolgens werden door de VEB en een aantal andere aandeelhouders vragen gesteld. Bij de beantwoording liet het bestuur zich duidelijk leiden door het motto ‘alles weten maakt niet gelukkig’. Vragen over details van de liquiditeitsprognose werden niet beantwoord. Wel werd gemeld dat de boekwinst op de verkoop van Pollux ruim 5 miljoen euro bedroeg. Over de operationele resultaten wilde men geen informatie geven, gezien het doorslaggevende belang van het vierde kwartaal. In augustus zullen de resultaten van het tweede kwartaal worden gepubliceerd.
De holding bestaat uit een kleine groep mensen die merendeels op interim-achtige voorwaarden werkt.

De contractafronding met Microsoft is vertraagd door een inmiddels opgelost juridisch probleem in de Verenigde Staten. Hoewel dit bij de vorige vergadering al bekend was, heeft men dit toen niet willen melden. Bij Porini werken in Italië zestig mensen en bij de twee Amerikaanse vestigingen achttien mensen. Naast software gaat men ook diensten leveren bij de implementatie. Met welke partijen over samenwerking wordt gesproken wil men niet zeggen. Over enkele weken, wellicht loopt het uit tot enkele maanden, hoopt men meer nieuws te hebben en wellicht wordt er dan weer een buitengewone vergadering bijeengeroepen. De gevraagde emissiemachtiging werd met algemene stemmen verleend.