VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Niet zelfstandig verder

Zelf noemde Blue Fox (BFE) het in het persbericht van 11 mei "oriënteren op de toekomst". Ondanks al het optimisme over 2006 in het jaarverslag 2005, is over 2006 een verlies geleden van 6,5 miljoen euro, inclusief bijzondere lasten van 4 miljoen euro. Hieronder valt de vertrekregeling voor ceo Eisma en cfo Brolsma, groot 1,2 miljoen euro. Verder is gestopt met het kostbare wereldwijde netwerk via KPN en is een voorziening getroffen voor een grote debiteur in de Verenigde Staten. Blue Fox haalde in 2006 een omzet van 49 miljoen euro (2005: 52 mln.).

Door verkoop van dochterbedrijven, met als sluitstuk distributeur Pollux, is BFE weer schuldenvrij, behoudens normale financiering. De solvabiliteit, een punt van zorg voor de accountant, is weer goed zei ceo Cees van Steijn. Het personeelsbestand is door de desinvesteringen gehalveerd tot circa 170 mensen. Het eerste kwartaal verliep redelijk met een verlies van 150.000 euro (2006: -700.000 euro), de markt blijft echter volatiel. De kosten zijn onder controle en de te grote holding wordt afgebouwd. Op de balans staat, naast ruim 5 miljoen euro aan goodwill, voor 9 miljoen euro aan ontwikkelingskosten. Van Steijn vindt dat er op dit moment geen reden is hierop extra af te schrijven.

De discussie ging voornamelijk over de prognose 2007, waarbij de verwachtingswaarde van de nieuwe generatie ERP-software voor de textielindustrie van de Italiaanse dochter Porini een cruciale rol speelt. Het product is inmiddels door Microsoft gecertificeerd, maar nog niet op de prijslijst van Microsoft geplaatst. Daarvoor moet je een solide partij zijn; Microsoft doet momenteel een boekenonderzoek bij BFE. De directie verwacht dat dit eind juni is afgerond. Insiders zeggen dat Microsoft geen haast heeft en de kans van slagen gering is, daar BFE niet de minimaal 3,5 miljoen euro heeft om te investeren in opleiding en implementatie bij de klanten. Zelf op de markt brengen kost evenveel, maar het resultaat is dan minder.

In mei hebben zich diverse gegadigden gemeld voor samenwerking met of totale overname van BFE. Dit is mede te danken aan Jeff Sampson, eigenaar van Kinetics, die zich in een interview begin mei in de Telegraaf beklaagde dat BFE hem als gegadigde aan het lijntje hield. Ook met Sampson voert BFE inmiddels weer gesprekken. Een aandeelhouder stelde dat de directie geen eigen visie heeft en alles maar op zich af laat komen. Van Steijn erkende dat het oriëntatieproces versneld is door externe invloeden; hij verwacht na de zomer de uitkomst.

Commissarissen Pellenaar en Pannekoek traden reglementair af; de vergadering stemde toe dat de raad verder gaat met twee man. President-commissaris Houtakkers vindt deze bezetting voldoende om het oriëntatieproces te begeleiden. Institutionele beleggers, waaronder Todlin en de Friesland Bank met in totaal circa 60 procent van de aandelen, hebben tot nu toe geen aandelen verkocht en dat is wellicht bemoedigend.