VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

For sale

De buitengewone vergadering waar ruim 40 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd was, werd bijeengeroepen om informatie te geven over de strategische heroriëntatie van Blue Fox en toestemming te vragen voor de onder handen zijnde verkoop van dochterbedrijf Pollux.
Allereerst werd aan de hand van een presentatie toegelicht welke stappen tot nu toe waren gezet. De non-core deelneming Carrier2Carrier, al jaren in de aanbieding, is verkocht aan het management.

De Cad/Gis-activiteiten van NedGraphics zijn verkocht aan Cadac met een boekwinst van 300.000 euro. Deze boekwinst zegt overigens weinig omdat op basis van impairmenttoetsen onbekende bedragen zijn afgeboekt.

Over Pollux werd gemeld dat dit een goed draaiende distributeur van auto-Cad software in Nederland is. Het bedrijf heeft een omzet van 22 miljoen euro, 26 medewerkers en een brutomarge van 10 procent. Van synergie met andere activiteiten is geen sprake. Het bedrijf is sinds 1985 door Blue Fox zelf ontwikkeld, zodat er geen goodwill in de boeken staat en op een behoorlijke, maar verder niet gespecificeerde boekwinst kan worden gerekend. Het wordt een aandelentransactie, zodat de compensabele verliezen van 2,9 miljoen euro niet van nut kunnen zijn. Gezien het substantiële karakter van deze desinvestering werd de aandeelhouders om goedkeuring gevraagd en die werd unaniem gegeven.

Na effectuering van alle verkopen kunnen de langlopende schulden worden afgelost en kan het bankkrediet beperkt blijven tot debiteurenfinanciering. De solvabiliteit die ultimo 2006 was gezakt tot 10,7 procent, stijgt tot boven de 30 procent. Overigens resteren op de balans voor 7 miljoen euro aan immateriële activa. De waarde van de resterende activiteiten met een omzet van 20 miljoen euro werd becijferd op 11 tot 19 miljoen, ruim boven de marktkapitalisatie op 2 mei van 9,2 miljoen.

Een van die resterende activiteiten is Porini. De software-ontwikkeling is goed op streek en aan de opbouw van een wereldwijde verkooporganisatie moet nog worden begonnen. In het contract met Microsoft is de fase van de ontwikkeling en certificering van de software rond en nu moet begonnen worden aan de commerciële overeenkomst om de producten op de productenlijst van Microsoft te krijgen. Er is tot eind 2006 1,5 miljoen euro geïnvesteerd en de verdere softwareontwikkeling en marketing zal de komende periode nog 3 miljoen euro vragen. Er zijn twee scenario’s. Of op eigen benen verder. Dan zal men via een emissie eigen vermogen moeten aantrekken of anders ook de textielactiviteiten van NedGrafics moeten verkopen. Of een strategische alliantie aangaan met een partner die de marketingmogelijkheden inbrengt. Deze laatste optie is wellicht de beste en levert misschien een exitscenario voor de huidige aandeelhouders Blue Fox.

Aanwezig in de vergadering was de Amerikaan Jeff Sampson met drie aandelen, die volgens een interview in de Telegraaf van die ochtend geïnteresseerd is in Porini. Sampsons bedrijf Kineticsware heeft 35 man in dienst. Financiële gegevens zijn op de website van het bedrijf niet te vinden. President-commissaris Houtakkers had aan het begin van de vergadering al gezegd dat Blue Fox openstaat voor een gesprek als het de eigen zaken op orde heeft.