VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Eisma stapt uit en op

In een persbericht van 15 maart 2006 maakte Blue Fox bekend dat bestuursvoorzitter Eisma zijn resterend belang van 5,1 procent in de vennootschap had verkocht. De verkoop staat los van zijn inzet als bestuursvoorzitter werd erbij gemeld. Tijdens de vergadering bleek dat over deze verkoop geen vooroverleg met commissarissen was geweest.

In een persbericht van 2 mei 2006 deelde de raad van commissarissen mee dat Eisma in de jaarvergadering van 19 mei 2006 zijn functie zal neerleggen. Een combinatie van persoonlijke redenen en verschillen van inzicht met de raad over het besturen van de vennootschap liggen ten grondslag aan het besluit. President-commissaris Houtakkers weigerde om in de vergadering een toelichting op die verschillen van inzicht te geven. Volgens een in de vergadering aanwezige externe jurist zouden bepalingen inzake gelijke informatie aan alle aandeelhouders een toelichting in de weg staan. Een aandeelhouder was hierover zo verbolgen dat hij geen decharge aan de commissarissen wilde verlenen.

Over twee weken verwacht men de naam van een opvolger bekend te kunnen maken. In een buitengewone vergadering op 28 augustus wil Blue Fox de nieuwe bestuursvoorzitter aan de aandeelhouders voorstellen, de halfjaarcijfers presenteren en de toekomstplannen toelichten. Verschillende aandeelhouders wezen erop dat de paragraaf over doelstellingen en strategie in het jaarverslag nogal nietszeggend waren.

Voor de vergadering was een persbericht uitgegaan met de mededeling dat over 2006 mogelijk geen winst zal worden gemaakt. Dit in tegenstelling tot een eerdere uitspraak dat een positief resultaat werd verwacht. In het algemeen was de beantwoording van vragen tamelijk ontwijkend. In de samenwerking met Microsoft moet eerst voor 3,5 tot 4 miljoen euro aan software geïnvesteerd worden. In 2007 verwacht men de eerste resultaten. Naar aanleiding van een vraag over de risicoparagraaf in het jaarverslag was het antwoord dat de controlesystemen goed genoeg zijn voor deze organisatie. 100 procent is moeilijk te bereiken. Carrier 2carrier is winstgevend, maar er is nog geen koper gevonden, die een redelijke prijs wil betalen. De financiële positie van Blue Fox zal, mede gezien de aanpassing van het bankkrediet en eventuele verlenging van een tweetal langlopende kredieten, ook in de vergadering van 28 augustus worden toegelicht. In de balans zijn immateriële activa geactiveerd tot een bedrag van 15,2 miljoen euro, terwijl het eigen vermogen 9,8 miljoen euro bedraagt.

Het bezoldigingsbeleid van het bestuur stond ook op de agenda. De summiere toelichting op de variabele bonus werd aangevuld met de mededeling dat het criterium het ebita-resultaat is. Overigens zal ook dit punt in de augustusvergadering nader worden toegelicht. Tot slot werd ook de statutenwijziging uitgesteld wegens onduidelijkheid over een artikel. Al met al gaf de vergadering, waar 50,7 procent van de aandeelhouders aanwezig was, weinig reden tot vreugde.