VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dieptepunt bereikt?

Een slechte economie, een zwakkere dollar en Sars resulteerden ondanks kostenbesparingen in het zwaarste jaar in de geschiedenis van Blue Fox. De informatie over het eerste kwartaal 2004 spreekt over stijging van de omzet van de kernactiviteiten en verbetering van de brutomarge en van de kasstroom.

De kosten van de structurering van de activiteiten van de in 2003 verworven deelnemingen Sophis en Porini USA, beiden in de textielhoek, waren relatief hoog. Er staan geen cijfers in het op de aandeelhoudersvergadering uitgereikte persbericht. Men vindt het nog te voeg om winstverwachtingen uit te spreken.

Uit het jaarverslag 2003 bleek uit een aanpassing van de vergelijkende cijfers dat in de winst 2002 een bijzondere bate van 0,7 miljoen euro was begrepen, een gegeven dat niet uit het jaarverslag 2002 was op te maken en ook in de vergadering vorig jaar niet was gemeld toen de VEB een vraag stelde over de nettowinst exclusief bijzondere baten.

In de aandeelhoudersvergadering was ruim 44 procent van het kapitaal vertegenwoordigd. Er heeft zich inmiddels een nieuwe grootaandeelhouder gemeld, waardoor ruim 55 procent in vaste handen zit. Bestuursvoorzitter Eisma heeft om redenen in de privé-sfeer zijn belang teruggebracht van 14,6 naar 7,9 procent.

In de jaarvergadering werd een zeker optimisme uitgestraald, gezien de positionering van het bedrijf, de daardoor mogelijke autonome groei en mogelijke strategische allianties. Er staan nog twee niet-kernactiviteiten in de etalage: Carrier to Carrier (telecomactiviteiten) en Deco (software services). Er wordt nog onderhandeld, maar men heeft geen haast en wil een goede prijs. Zo kan bijvoorbeeld Carrier to Carrier groeien zonder nieuwe investeringen. De verkoop van deelneming Kenfil Distribution in 2002 resulteerde in een bedrag aan financiële vaste activa van 1,3 miljoen euro.

Een aandeelhouder pleitte in een lang betoog voor de uitkering van een stockdividend en verwachte daarvan zelfs een positieve invloed op de koers. Een dergelijk geschuif met papier vond geen positief onthaal.