VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De verwatering groeit

Blue Fox is een ICT dienstverlener met twee divisies waarin respectievelijk de verkoopactiviteiten voor software (met name het grafisch tekenen CAD) en de levering van ICT-diensten zijn ondergebracht. De strategie van de onderneming richt zich er op om binnen vijf jaren vier keer zo veel winst te maken als over het afgelopen boekjaar en daarbij de nettowinstmarges te vergroten tot minimaal vijf procent. Dit zal naast autonome groei vooral uit acquisities moeten komen, welke voor een belangrijk deel worden gefinancierd door uitgifte van nieuwe aandelen.

    

Bezien vanuit de onderneming is 2000 een goed jaar gebleken. De netto-omzet en de nettowinst stegen met 36 procent tot respectievelijk 55,56 miljoen en 2,28 miljoen. De winst per aandeel steeg met slechts negen procent van 1,44 miljoen naar 1,57 miljoen. Reden hiervoor is de forse groei van het aantal uitstaande aandelen om acquisities mogelijk te maken. Daartoe wordt de aandeelhouders ook het dividend onthouden. De meeste acquisities mogen worden verwacht in de dienstendivisie, met als doel minder afhankelijk te worden van de softwareverkoop. Rond het millennium is gebleken dat de omzet hierdoor fors kan fluctueren. De mogelijkheid van een overname van de eigen onderneming wordt afgeschermd door een stichting met een ruime machtiging tot uitgifte van aandelen.

De missie van de onderneming is Groei met meer waarde. Voor de aandeelhouders baseert de onderneming haar investeringsbeslissingen op een groei van de aandeelhouderswaarde In het jaarverslag wordt het model (EVA) uiteengezet, maar het aantal aannames zijn groot en de beurskoers kan de belegger haast niet overtuigen dat er sprake is van forse groei. De koers was redelijk stabiel en bleef voor op de negatieve ontwikkeling van veel branchegenoten. Ten dele is dit toe te schrijven aan een verdubbeling (naar ruim 15 procent) van het aandelenbezit van de Vereniging Friesland Bank, een van de leden van het emissiesyndicaat. Volgens bestuursvoorzitter Eisma gaat het hier om de uitvoering van een eerder voornemen van de bank om het belang uit te breiden. Het lijkt overigens niet in lijn met het streven van de onderneming om de liquiditeit van het aandeel te vergroten. Ondanks deze steun lijkt de huidige beurskoers Blue Fox te beperken in de financiering naar groei-ambities. Eisma draait het om en ziet juist de mogelijkheden toenemen doordat met name de kleinere bedrijven in de markt goedkoper zijn geworden.

Het jaarverslag van Blue Fox is doorspekt met het belang van communicatie. Een noviteit in het Investor Relations-programma van de onderneming is het zogeheten groeiend jaarverslag. Op het internet worden alle nieuwsberichten rondom de onderneming gepubliceerd. Zodoende wordt met grote regelmaat gebouwd aan het jaarverslag. Een aanrader voor de genteresseerde belegger, hetgeen navolging verdient bij andere ondernemingen.