VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geduld is een schone zaak

Met een geringe opkomst was toch nog 68 procent van het kapitaal vertegenwoordigd. Het belangrijkste agendapunt op deze vergadering was de fusie met Nedgraphics. Ondanks de slechte financile positie waarin Nedgraphics zich op dit moment bevindt, zien de bestuurders van Blue Fox dan eindelijk, na ongeveer een tijdspanne van anderhalf jaar en een eerder mislukte poging, de fusie tot stand komen. Na de gebruikelijke presentatie door de heer Eisma, voorzitter raad van bestuur, was er de gelegenheid om vragen te stellen. De dialoog tussen de VEB en de Blue Foxleiding voorkwam dat de vergadering werd verheven tot een hamerstuk.

De vraag of Blue Fox Nedgraphics wel structureel winstgevend kan maken werd door Eisma (uiteraard) bevestigend beantwoord. De onderbouwing stoelde op drie pijlers; namelijk verbreding van het management, versteviging van de organisatie en een decentrale aanpak in plaats van een centrale aanpak zoals bij Nedgraphics. Bij de overname heeft Blue Fox niet alleen gekeken naar de liquiditeit maar in het bijzonder naar de solvabiliteit van de combinatie aldus Knppe (voorzitter van de raad van commissarissen). De onderneming verwacht het kostenvoordeel van de fusie te realiseren in de tweede helft van het jaar 2002. Hoeveel de kostenbesparingen en synergievoordelen zijn wilde Eisma niet kwantificeren omdat er anders sprake zou zijn van voorkennis bij een selecte groep.  Blue Fox kent geen omzetdoelstelling voor de komende jaren. Men kijkt alleen naar de winstgroei. De planning is een winstgroei van 30  35 procent per jaar.

Op de agenda stond ook de benoeming van de heer Van Marion (bestuursvoorzitter van Nedgraphics). Volgens Eisma is de heer Van Marion formeel wel verantwoordelijk voor de ontstane situatie bij Nedgraphics, echter het zware weer waarin Nedgraphics terechtkwam en de interne verhoudingen zijn Van Marion niet te verwijten. Dit antwoord ligt voor de hand, aangezien Van Marion Blue Fox zeer behulpzaam is geweest bij het tot stand komen van de fusie. Eisma benadrukte wel dat een deel van het takenpakket, namelijk de GIS-diensten, van Van Marion bij de heer Brolsma (lid raad van bestuur Blue Fox) terechtkomt. De VEB heeft zich op dit punt onthouden van stemmen.

Het laatste punt van de agenda betrof de delegatie van de bevoegdheid tot uitgifte van alle aandelen waarin het maatschappelijk kapitaal verdeeld is, aan de raad van bestuur voor een periode van 5 jaar. Dit is een buitensporig lange en uitgebreide bevoegdheid die kan leiden tot een enorme verwatering, zonder dat de aandeelhouders hierbij geraadpleegd worden. Het voorstel van de VEB voor een bevoegdheid van 10 procent van het geplaatste kapitaal en nog eens 10 procent additioneel in geval van acquisitie vond geen gehoor, met als gevolg dat de VEB op dit punt tegen stemde. Enthousiasme over de combinatie kon de leiding van Blue Fox niet ontzegd worden en met een belofte van een winst per aandeel van minimaal 1,58 euro (voor afschrijving goodwill) staat de onderneming voor een uitdagende klus.