VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Krenten uit de pap

Het gaat goed met Boskalis en de presentatie in de aandeelhoudersvergadering van bestuursvoorzitter Peter Berdowski startte dan ook met de financiële hoofdpunten in 2007, te weten een stijging van de nettowinst van 75 procent naar 204,4 miljoen euro, een omzetstijging met 38 procent naar 1,87 miljard euro en verder een stijging van de orderportefeuille met 40 procent naar een recordhoogte van 3,6 miljard euro.

Hoge vlootbezetting en hogere marges zijn gerealiseerd door duidelijke keuzes te maken bij het accepteren van orders. “De krenten uit de pap”, zoals Berdowski dit noemt.Door onder andere splitsing van debiteuren- en crediteurenposten volgens de IFRS-regels is de balans verlengd en de solvabliteit wat ingezakt van 39 naar 35 procent, maar is toch nog goed te noemen. De rentabiliteit op eigen vermogen is gestegen van 7 procent in 2006 naar 30 procent in 2007.

De vooruitzichten voor 2008 zijn ook gunstig door hoge omzet, hoge materieelbezetting en gezonde operationele marges. Berdowski gaf aan dat zowel de omzet als de benutting van het materieel in de eerste maanden van 2008 is gestegen. Hij toonde zich positief over de ontwikkeling van Boskalis over heel 2008. Van de verzekeraars van de sleephopperzuiger W.D. Fairway die onherstelbaar werd vernield, is het volledige bedrag van de schade van 167 miljoen euro ontvangen. Berdowski verwacht dit jaar hieraan een boekwinst van 100 miljoen euro voor belastingen over te houden. Het investeringsniveau in nieuw materieel voor de jaren 2008-2010 bedraagt 250 à 300 miljoen euro.

Berdowski kon verder melden dat er een opdracht van circa 70 miljoen euro is verkregen voor de uitbreiding van de haven in de Britse plaats Felixstowe. Er wordt onder meer een kanaal verbreed en zand opgespoten voor de aanleg van een terminal. Verder heeft Berdowski tijdens zijn presentatie veel projecten uitgebreid en nader toegelicht, hetgeen een goed en solide inzicht gaf over de prestaties van Boskalis. Op het terrein van milieu- en natuurbescherming is Boskalis met werkmethoden vooruitstrevend bezig, zoals een project in de haven van Melbourne om koraal te beschermen.

Boskalis richt zich met haar strategie op de markten voor baggeren en grondverzet, maritieme infrastructuur en maritieme/terminaldiensten. Voor de komende drie tot vier jaar zijn de marktomstandigheden voor Boskalis gunstig te noemen. Wereldwijd zijn voor tientallen miljoenen euro’s nieuwe havenprojecten gepland, terwijl bestaande havens door grotere schepen met meer diepgang en terminalhavens verder worden uitgebreid. De totale wereldwijde markt 2008-2014 voor offshore pijpleidingprojecten is 6.600 miljoen hopper-m3-uren. Bij de uitvoering van grote projecten werkt Boskalis om risico’s te beperken samen met andere bedrijven in de sector, zoals samen met De Nul in het project Ras Laffan (Qatar) waar voor het eind van het jaar een LNG-haven moet zijn aangelegd.Het bod op de terminaldivisie van Smit Internationale (Smit) van circa 200 miljoen euro door Boskalis en de Saudische partner Rezayat heeft na de weigering van Smit verder geen vervolg gekregen. Ook wordt een bod op heel Smit niet overwogen.