VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Sterk in grondwerk

Boskalis is sterk in bagger- en grondverzetwerkzaamheden die jaarlijks ruim 80 procent van de totale omzet uitmaken. 2006 was voor Boskalis een recordjaar met een 17 procent hogere omzet en een 86 procent hoger nettoresultaat. Bestuursvoorzitter Peter Berdowski verwacht voor 2007 een verdere verbetering van de resultaten. Hij vertelde dat de sleephopperzuigers een steeds betere bezettingsgraad hebben, met een goede kostendekking en betere marges op de opdrachten.

Ook de snijkopzuigers hebben een betere bezettingsgraad, maar de financiële bijdrage van de sleep-hopperzuigers is vier keer hoger. Er worden hogere investeringen ter waarde van 450 miljoen euro gedaan. Onder andere met IHC Holland zijn ‘letters of intent’ getekend voor de bouw van twee megahoppers van 40.000m3, oplevering voorjaar 2011, en twee grote hoppers van 12.000m3, oplevering eind 2009/begin 2011.

Berdowski geeft echter aan dat door de aard van de werkzaamheden, rekening moet worden gehouden met de risico’s tijdens de projectuitvoering. Eerst na oplevering kan de omvang van het resultaat per project bepaald worden. Zo kwam een containerschip van M.S.C. door een verkeerde manoeuvre in aanvaring met de WD Fairway van Boskalis, die ter plaatse zonk. De verzekering beschouwt het schip als een ‘construction total loss’ en zal een bedrag van 168 miljoen euro vergoeden. De winstderving op het werk in uitvoering wordt echter niet gedekt; Boskalis is een procedure wegens aansprakelijkheid tegen M.S.C. gestart. In antwoord op vragen over politieke risico’s van landen zoals Rusland en Iran zei Berdowski dat hier zeer zorgvuldig mee wordt omgegaan. Het verkrijgen van een order is één zaak, maar minstens zo belangrijk is de zekerheid dat de order gedekt wordt door cash of vooruitbetaling, een ‘letter of credit’ of verzekering door Atradius.

Van de orderportefeuille per 31 december 2006 heeft een bedrag van 271 miljoen euro (ca. 11%) betrekking op de nog uit te voeren landaanwinningswerken in Singapore. Deze order zal evenals in 2006 verder afgewerkt kunnen worden, mede door het met toestemming van de opdrachtgever "kannibaliseren", zoals Berdowski het noemde, van enkele andere projecten. Aangezien deze regio voor toekomstige projecten voor Boskalis belangrijk is zijn er inmiddels contacten geweest om op termijn autorisatie van overheden te krijgen voor verdere zand- en steenwinning.

De herbenoeming van commissaris Martijn van der Vorm voor vier jaar is wegens het overschrijden van de twaalfjaar termijn in strijd met de code-Tabaksblat. De VEB stelde voor de benoeming tot twee jaar te beperken om te voldoen aan de code. President-commissaris Van Loon bleef bij het oorspronkelijke voorstel, waarop de VEB zich van stemming onthield. Het voorstel om de aandelen Boskalis te splitsen in de verhouding van 3 voor 1 werd goedgekeurd. De peildatum voor de split is 18 mei 2007, terwijl de handel in de nieuwe aandelen op 21 mei 2007 zal worden gestart.