VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onvolwassen commissarissen

Koninklijke Boskalis Westminster, een van de grote spelers op de wereldbaggermarkt, kon zeer tevreden terugkijken op de resultaten van 2005. Niet alleen steeg de omzet met 13 procent en de winst met 85 procent, ook verdubbelde de orderportefeuille bijna tot 2,4 miljard euro. Minstens zo belangrijk was de constatering van scheidend bestuursvoorzitter Rob van Gelder, die na de vergadering werd opgevolgd door Peter Berdowski, dat de gecalculeerde marges voor nieuwe projecten duidelijk aan het verbeteren zijn. Voor heel 2006 zal de omzet omhoog gaan, net als de winst, zeker gezien de hogere bezettingsgraden. Boskalis mikt op een structurele omzetgroei van 5 tot 10 procent per jaar, met een rentabiliteit op het eigen vermogen van 12 procent.

Om van de goede vooruitzichten in vooral de energiemarkt te kunnen profiteren, zal Boskalis in de komende vijf jaar 800 miljoen euro investeren in haar schepen. De balans is sterk genoeg om dit zelf te financieren, grotendeels dankzij de vrije kasstroom. Van Gelder wilde niets weten van een door de VEB van stal gehaalde varkenscyclus.

De vergadering werd voorgezeten door Rob van Loon, die president-commissaris bleek te zijn. In maart was er nog sprake van dat hij zou opstappen. Er was toen onenigheid tussen commissarissen en bestuur over wie het recht had de toekomstige bestuursvoorzitter aan te wijzen. Volgens de oude statuten lag dit recht bij de bestuurders zelf, volgens de commissarissen is de standaardpraktijk dat de commissarissen de bestuursvoorzitter aanwijzen. De emoties moeten toen zo hoog zijn opgelopen dat drie van de vijf commissarissen onmiddellijk zijn opgestapt, terwijl Van Loon aankondigde te vertrekken, maar in belang van de onderneming tijdelijk aanbleef. Commissaris Van der Vorm, die grootaandeelhouder Hal Holding vertegenwoordigt, bleef ook, maar was het wel eens met zijn collega’s.

De afgelopen maanden heeft de raad dus uit een afhankelijke (Van der Vorm) en een tijdelijke commissaris (Van Loon) bestaan. Dit tweetal heeft met het bestuur een compromis uitgewerkt: de bestuursvoorzitter wordt in de toekomst door het bestuur en commissarissen samen gekozen. Daarmee herriep Van Loon zijn beslissing om af te treden. De VEB betreurde het dat de procedure niet conform de Nederlandse standaarden was gebracht, maar zag het compromis als een verbetering. De VEB stemde dan ook niet tegen, maar onthield zich.

Ondanks dat de VEB het inhoudelijk eens was met de commissarissen, had ze geen goed woord over voor de gang van zaken. Het principe van de keuze van een bestuursvoorzitter is het niet waard om en bloc op te stappen. Bestuurders en commissarissen ontkennen dat er meer zaken hebben gespeeld, dus moet de conclusie zijn dat de drie opgestapte commissarissen zich hebben gedragen als kleine kinderen die hun zin niet krijgen. De VEB gaf dan ook met pijn in het hart decharge aan de commissarissen over 2005.

De details van het beloningsbeleid bleven geheim voor de aandeelhouders. Wel werden de bonusregelingen nog aantrekkelijker gemaakt en werden oude verworven rechten helaas niet herroepen. Zo zal de nieuwe cfo een vertrekpremie krijgen van twee jaar bij eventueel ontslag. Overigens bleek Van Gelder 625.000 euro extra te ontvangen vanwege oude toezeggingen, die echter niet vermeld waren in eerdere jaarverslagen. De VEB stemde tegen het beloningsbeleid, dat echter, net als alle andere agendapunten, vrijwel unaniem werd goedgekeurd.