VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarde door groei of dividend?

Koninklijke Boskalis Westminster, specialist in ‘natte infrastructuur’ (aanleg van havens, land in zee en stranden, kust- en oeverbescherming), zag de teruglopende omzet in haar thuismarkten vrijwel geheel gecompenseerd worden door meer internationale projecten, met name in het Midden-Oosten. De lage bezettingsgraden in de eerste helft van 2004 en de krappe marges zorgden er echter voor dat de winst per aandeel met maar liefst 59 procent afnam. Ondanks deze daling waren de aandeelhouders niet ontevreden, zo bleek in de rustig verlopen aandeelhoudersvergadering. Het feit dat de aandelenkoers relatief sterk lag en het dividend met slechts 28 procent werd verlaagd, zal daarbij geholpen hebben.

Vooruitkijkend was bestuursvoorzitter Rob van Gelder voorzichtig positief voor 2005, dankzij een stabiele orderportefeuille en de naar verwachting geleidelijk verbeterende marges. Enige indicatie over een mogelijke winst per aandeel wilde hij niet geven; winstgevendheid van projecten met vaak flinterdunne gecalculeerde marges zou pas achteraf blijken. Het modelleren van bezettingsgraden en prijsstellingen met als resultaat operationele winst zou ook een dermate complexe zaak zijn dat winstvoorspellingen nauwelijks mogelijk zijn. Voor de lange termijn voorspelde Van Gelder een "mooie toekomst", hoewel een winst per aandeel van rond de 3 euro zoals in de gouden jaren negentig "toen de zon en de maan tegelijk opkwamen", niet waarschijnlijk is. Een structurele verhoging van de huidige pay-out van rond 40 procent wordt niet overwogen. Boskalis houdt vast aan de ambitie om waarde door groei te creëren, maar was wel bereid het dividendbeleid opnieuw op de agenda voor volgend jaar te zetten.

Het ziet ernaar uit dat IFRS voor weinig afwijkingen in de resultatenrekening zal zorgen, maar de details zullen voor de zomer worden gemeld. Positief is dat het pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van 122 procent, ondanks een zeer conservatieve rekenrente van 4 procent, waardoor verdere bijstortingen onwaarschijnlijk zijn.

Met betrekking tot corporate governance had de VEB vraagtekens bij de dubbelrol van commissaris Van der Vorm, die als bestuursvoorzitter van Hal Holding 31 procent van de aandelen van Boskalis vertegenwoordigt. Zouden de belangen van Hal als grootaandeelhouder altijd parallel lopen met die van de overige aandeelhouders en hoe gaat Hal om met de informatievoorsprong, met name als ze overweegt haar belang uit te breiden of te verminderen? Scheidend president-commissaris Dekker antwoordde dat de huidige wettelijke bepalingen afdoende zijn en dat Van der Vorm zijn hoedanigheid als commissaris uitstekend weet te scheiden van die van grootaandeelhouder.

Boskalis was niet bereid openheid te geven over de specifieke criteria voor de variabele beloning van het bestuur, ook niet achteraf. Concurrentiegevoeligheid en privacy (!) werden als redenen genoemd. Zelfs de referentiegroep voor de beloning moest absoluut geheim blijven. De VEB uitte haar bezorgdheid over het grote aantal nevenfuncties van onder anderen de nieuwe president-commissaris Minderhoud en bestuursvoorzitter Van Gelder. Deze laatste gaf aan dat het grootste deel direct te maken had met Boskalis en dus deel uitmaakte van zijn functie als bestuursvoorzitter.