VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Focus op marktpositie en kostleiderschap

In zijn inleiding memoreerde bestuursvoorzitter Rob van Gelder de teruggelopen marktomstandigheden, de dollarzwakte en de stagnatie in omvangrijke landaanwinningsactiviteiten bij Singapore (12% van de business). Marges en vlootbezetting kwamen onder druk. Maar er waren ook positieve punten. Voor het eerst werden orders uit China verkregen. Nieuwe mogelijkheden dienden zich aan bij oliewinning in Kazakstan. Het belang in de Griekse baggeronderneming Archiridon met een sterke positie in het Midden Oosten, werd vergroot. Van Gelder noemde de langetermijnperspectieven voor de baggerij goed, gezien de grote behoefte aan maritieme infrastructuur. Boskalis heeft een onverminderd sterke vermogenspositie en een stevige positieve kasstroom.

Voor 2004 voorzag Van Gelder echter voortgaande druk in de markt, zowel bij grote internationale projecten (‘hit and run’) als in de tien ‘thuismarkten’. Boskalis richt dit jaar de focus op marktpositie, kostleiderschap en aanscherping van de eigen organisatie. De voor dit laatste getroffen maatregelen leveren op termijn een flinke structurele bijdrage aan het resultaat, maar vergen dit jaar een eenmalige last van vijftien à twintig miljoen euro. In het eerste halfjaar zal de concernomzet lager zijn, het nettoresultaat na aftrek van reorganisatiekostenin het eerste halfjaar bescheiden zal zijn. Verdere uitspraken pas in augustus bij de halfjaarresultaten.Op het gebied van corporate governance schiet Boskalis voorlopig nog tekort. Weliswaar wordt gesteld dat op vele punten aan de code-Tabaksblat wordt voldaan en dat de meeste ‘best practice’ bepalingen kunnen worden toegepast. Maar voor vele zaken wordt verwezen naar volgend jaar, zoals het beloningsbeleid, de profielschets van de raad van commissarissen, de benoeming externe accountant. Waarom niet nu al meer informatie werd gegeven, bleef onduidelijk.

President-commissaris Simon de Bree deed enkele opmerkelijke personele mededelingen. CFO Nol Hoevenaars, nog geen jaar geleden aangetrokken wegens de sterke groei van de activiteiten en de complexer geworden financiële portefeuille, is al weer weg. Hij achtte zijn functie te weinig uitdagend. De vraag van de VEB of de raad van commissarissen bij zijn benoeming onvoldoende zorgvuldig was geweest werd uiteraard ontkennend beantwoord. De financiële consequenties van zijn vertrek zouden slechts zeer beperkt zijn, maar werden niet nader toegelicht! Extern wordt niet meer naar een opvolger gezocht.

Na pensionering van nog een bestuurder over enkele maanden telt de raad van bestuur nog maar twee leden. Ook in de vijfkoppige raad van commissarissen valt een gat. De Bree zelf trad aan het eind van de vergadering af wegens te grote werkdruk. Zijn medecommissaris Dekker werd nu voorzitter en zal volgend jaar, na een zittingsperiode van zestien jaar, aftreden. De meeste aandeelhouders toonden zich niet bezorgd om de uitgedunde top van `s werelds grootste baggeronderneming.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net