VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

So far so good

“So far, so good” is de slagzin die de huidige stand van zaken weergeeft, aldus directeur Rob van Gelder. Onzekerheden op de wereldmarkt dwingen Boskalis om, in tegenstelling met de gewoonte, geen concrete winstverwachting af te geven.

De orderportefeuille is goed gevuld, per 31 december 1273 miljoen euro. Recent werd nog een groot werk in Kazakstan verworven, in samenwerking met Archirodon, een maritieme aannemer waarin Boskalis een belang heeft van dertig procent. Inclusief opties kan de projectwaarde oplopen tot 150 miljoen dollar. In de portefeuille zit wel het landaanwinningproject bij Singapore, groot euro 382 miljoen. Dit werk ligt stil doordat de zandaanvoer uit Indonesië is geblokkeerd door de regering in Jakarta. Door de lange looptijd zijn er geen problemen te verwachten.

Natuurlijk kwam de vraag aan de orde of Boskalis opnieuw geïnteresseerd is in baggermaatschappij HAM, nu nieuwe eigenaar BAM het in de etalage heeft gezet. Van Gelder stelde dat Boskalis de laatste jaren is doorgegaan met investeren in nieuwe schepen, vernieuwing en grootschalig onderhoud. In de periode 2000-2003 is het totale investeringsbedrag euro 400 miljoen, hierdoor is de situatie wezenlijk veranderd, maar uiteraard worden de ontwikkelingen gevolgd.

De solvabiliteit is in 2002 gestegen tot 42 procent en het rendement op geïnvesteerd vermogen is circa twintig procent, het niveau van de laatste vijf jaar. Boskalis is een hybride onderneming door de combinatie van aannemer en rederij. In de vloot die voor 400 miljoen euro op de balans staat zit een aanzienlijke stille reserve. Van Gelder wil geen bedrag noemen, daar de prijs van de schepen sterk afhankelijk is van de marktsituatie. Boskalis blijft zich inspannen om zowel marktleider, als de goedkoopste te zijn met inventieve oplossingen. Bijvoorbeeld de rijksweg 11 Alphen a/d Rijn-Bodegraven die door publiekprivate samenwerking twee jaar eerder dan de planning opgeleverd wordt.

Na dertig jaar worden er in China middels een joint-venture activiteiten opgestart. Ook in Irak, waar Bosklais voor de golfoorlog van 1991 zeer actief was, zijn op korte termijn goede kansen voor het uitbaggeren van de haven Uum Qasr. Naast de internationale markten, zijn er de thuismarkten die een solide basis vormen. In Italië werd uit de failliete boedel van Dragomar vooral materieel gekocht: Italië zal het elfde thuisland worden.

Het lopende bouwfraude onderzoek zal Boskalis niet treffen, de baggeraars hebben zich aan de regels gehouden. Onverwacht kwam de mededeling dat het bestuur wordt versterkt met een CFO, deze expertise heeft alleen van Gelder die sinds 1993 directievoorzitter is.

Boskalis is een moderne slagvaardige en transparante onderneming, helaas handhaaft men nog steeds de driejaars machtiging voor het uitgeven van aandelen met een maximum van veertig procent. Los van de vertrouwenwekkende uitspraken over dit jaar, zullen we pas bij het halfjaar bericht op 21 augustus zien hoe Boskalis er cijfermatig bijstaat.