VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Echte Oude Economie

Met deze slogan begon directievoorzitter Rob van Gelder zijn toelichting op het jaarverslag. De winst per aandeel steeg de laatste vijf jaar geleidelijk met meer dan 100 procent. Uit de kasstroom die in dezelfde periode met 220 procent steeg wordt de vloot uitgebreid en vernieuwd. In 2001 werd voor 134 miljoen euro geïnvesteerd. De solvabiliteit beweegt zich op het niveau van 35 procent. KBW is wereldmarktleider en wil dit blijven.

De sleephopperzuiger Fairway, in 1996 in de vaart genomen, wordt met 50 meter verlengd en heeft dan een opslagcapaciteit van 33.000 m3. Deze jumbozuigers worden ingezet voor landaanwinning voor bijvoorbeeld. havens en vliegvelden. Tot 2004 worden nog drie sleephoppers geconstrueerd, capaciteit 49.00 tot 16.000 m3. KBW is met circa 300 schepen, kranen, werkschepen en boorplatforms een grote rederij. Dat vraagt een goede organisatie om de vaartuigen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De bezettingsgraad van de hoppers was met 43 weken een record. Ook de bezetting van de cutters lag met 29 weken op een hoog niveau.

Daartoe uitgenodigd wilde Van Gelder nog wel een toelichting geven op de mislukte poging de baggertak HAM van HBG te kopen. Er was beslist een knock-outbod gedaan. Helaas hebben directie en commissarissen van HBG nooit een serieuze poging gedaan om dit bod te bespreken, kortom KBW werd als vijand gezien. Het samengaan van HAM met de baggertak van Ballast is wel een concurrent minder. KBW blijft echter alert op overnamen. Nu wordt door vooral België en Nederland de wereldbaggermarkt gedomineerd. Als KBW zijn leidende positie wil behouden dan zijn acquisities niet uit te sluiten de komende 3-5 jaar.

Ook KBW is door de aarzelende wereldeconomie voorzichtiger met zijn toekomstverwachting. De doelstelling is een minimale groei van 15 procent. Dit jaar wordt op basis van orderontvangsten en lopende offerten 5-10 procent stijging van de winst per aandeel verwacht. De geplande investeringen zijn in 2002 wederom circa 135 miljoen euro. Verdere professionalisering van personeel en organisatie blijft hoog op de agenda door middel van eigen specialistische opleidingen. Op de algemene aandeelhoudervergadering lagen twee recente persberichten inzake nieuwe opdrachten in Singapore en Nigeria, totaal 250 miljoen euro. In Singapore wordt samengewerkt met de Griekse Archirodon Group waarmee men in 2001 een alliantie heeft gesloten en tevens 30 procent van de aandelen bezit.

Het betreft hier een maritieme aannemer met 5.000 medewerkers en een omzet van 225 miljoen dollar. Een andere interessante 50 procent-deelneming is Lamnalco te Nicosia, zij bezit terminals en biedt haven- en offshorediensten aan in het Midden-Oosten en Nigeria, de resultaten waren uitstekend. KBW is terecht een vertegenwoordiger van de oude economie. Het kengetallenoverzicht over 10 jaar laat dit treffend zien. Het dividend steeg 400 procent en de koers is langzaam maar zeker 350 procent gestegen. Kwartaalberichten wil Van Gelder nog niet geven, de halfjaarcijfers worden volgens de financiële agenda in het jaarverslag op 21 augustus gepubliceerd.