VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hit en run

Na opening door de voorzitter van de Raad van commissarissen de heer Nelissen, liet de voorzitter van de raad van bestuur de heer Van Gelder een korte, op locatie opgenomen film, vertonen, die een boeiend beeld neerzet van een modern high tech bedrijf, dat over de gehele wereld land wint, stranden aanlegt, havens en vaargeulen uitdiept, oliewinning op grote diepte faciliteert en ga maar door. Daarna ging de heer Van Gelder in op de mooie resultaten 2000.

    

Boskalis werkt met thuismarkten (10 landen) waar geopereerd wordt vanuit een lokaal dochterbedrijf met medewerkers uit dat land. De overige activiteiten vormen de internationale projectenmarkt: baggeren, kust- en oeverwerken.De orderportefeuille van 1.214 miljoen euro, op 31 december 2000, laat een stabiel Nederland (243 miljoen euro), dalend rest Europa (75 miljoen euro) en sterk stijgend internationale projecten (de zogenaamde hit and run-markt, 765 miljoen euro!) zien. Dit is geen trend, maar de uitkomst van investeringsbeslissingen van overheden, die meerjarige werken veroorzaken (aanleg vliegveld in zee), maar ook het uitdiepen van havens twintig jaar uitstellen waarna inhaalvraag ontstaat. Desgevraagd antwoordde de heer Van Gelder dat de verschuiving in de orderportefeuille geen afname van marges of toename van risicos betekende.

De geringe stijging van de post afschrijvingen van 54 miljoen euro tot 55,2 miljoen euro afgezet tegen investeringen van 86 miljoen euro naar 99 miljoen euro, werd verklaard met naijling en het feit dat veel investeringen ongeveer afgeschreven waren.

En dat paste in de opmerkingen die werden gewijd aan het op HAM, onderdeel van HBG, uitgebrachte bod van 1,25 miljard euro. Volgens de heer Van Gelder staan Boskalis en HAM beide aan de vooravond van aanzienlijke investeringen in materieel en maximeert het momentum het effect van een samengaan n.

Hoe kan de hoogte van het bod worden gevat? Gevraagd naar de effecten op de winst per aandeel en de omzet, naar het synergie-effect uit te drukken in euro en naar mogelijke verschillen in cultuur koos de heer Van Gelder voor rust rond het onderwerp door niet echt op de vragen in te gaan. Begrijpelijk, maar het betekent dat de aandeelhouder de hoogte van het bod niet kan wegen en moet vertrouwen op de inschattingen door het bestuur van Boskalis.

Ter overdenking. En van de aandeelhouders, verder vol lof, vond de slogan waaronder Boskalis opereert We move the earth to a better place onethisch. Het overviel de heer Van Gelder een beetje. Wellicht kan ook deze aandeelhouder weer geheel tevreden gesteld worden door weglating van the!

Ten slotte sprak lid raad van commissarissen De Bree dankwoorden richting voorzitter Nelissen die op statutaire gronden de raad van commissarissen verliet.