VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

325 jaar oud en springlevend

De vergadering van Brill werd dit jaar in april gehouden omdat in mei het 325 jarig bestaan van de uitgever van wetenschappelijke titels zal worden gevierd. Ook in 2007 zijn weer goede resultaten behaald. Op een omzet 25,9 miljoen euro (2006: 25,3 miljoen euro) is een nettowinst van 3 miljoen euro gerealiseerd (2006: 2,6 miljoen euro). De elektronische omzet is mede door samenwerking met derden gegroeid van 8 tot 12 procent van de omzet. Verder is het streven om terugkerende inkomsten uit tijdschriften, naslagwerken, databases en dergelijke op te voeren, zo deelde directievoorzitter Herman Pabbruwe zijn kapitaalverschaffers mede.

In de afgelopen vijf jaar is de omzet gestegen van 16 miljoen euro naar het huidige niveau van 25,9 miljoen euro, deels door autonome groei en deels door gerichte acquisities. De winst per certificaat is gestegen van 0,97 eurocent naar 1,63 euro. Tijdens de aandeelhoudersvergadering zijn de ambities voor de jaren 2009-2012 neergezet. In deze periode zal de omzetgroei 30 procent moeten bedragen met een winstgroei van 40 procent ten opzichte van het niveau in 2007. De afnemers van Brill’s uitgaven zitten voornamelijk bij wetenschappelijke instituten, maar alle uitgaven zijn eveneens te vinden bij Google. Ook verkoopt Brill databanken en de verwachting is dat binnenkort publicaties met andere beelddragers zullen worden uitgegeven.

Ondanks een daling van de dollarkoers met 7 procent bleef het aandeel van Noord Amerika in de omzet (in euro’s) gehandhaafd op 40 procent. De gevolgen van het minder waard worden van de dollar weet Brill te beperken door het op termijn verkopen van de kasstroom in dollars, het regelmatig aanpassen van verkoopprijzen in dollars en het zo veel mogelijk vergroten van kosten en schulden in dollars. Gezien de weinig stabiele wisselkoerssituatie en de onzekere situatie van de wereldeconomie wil de directie nu afzien van het uitspreken van verwachtingen voor 2008.
In 2008 zal een integraal IT project worden opgesteld. Gekozen zal worden uit een aantal uitgeverijpakketten die zich in de praktijk hebben bewezen. Er zullen komende zomer offertes worden aangevraagd voor een pakket inclusief conversieplan. Evenals vorige jaren kan een deel van het dividend als stockdividend worden opgenomen.

Scheidend president-commissaris Van Karnebeek (hij wordt opgevolgd door de van Unilever afkomstige Baron van Heemstra) kondigde aan dat Brill volgend jaar met een voorstel voorhaar reserverings- en dividendbeleid zal komen. Wel gaf hij aan dat gelet op de hoge kosten en de ongewenste verwatering overwogen wordt om uitkeringen via stockdividenden te stoppen. Er zijn in 2007 twee nieuwe aandeelhoudersbelangen tussen de 5 en 10 procent bijgekomen. Op verzoek van de vergadering zal volgend jaar bij de gemelde belangen de exacte percentages worden vermeld. Een tweetal grootaandeelhouders drong aan op een hogere pay-out, die de afgelopen twee jaren rond de 50 procent lag.

Bij aanvang van de vergadering deelde Van Karnebeek mede dat Brill in het komend jaar met een voorstel zal komen om de onderneming om te vormen tot een structuurvennootschap. Hierdoor zal in ieder geval de benoeming van commissarissen niet langer door de aandeelhoudersvergadering plaatsvinden, maar door de raad van commissarissen zelf (coöptatie). De huidige dubbele bescherming van certificaten en preferente aandelen blijft Brill gewenst houden. De VEB meldde hier principieel tegen te zijn, zeker als de additionele bescherming door het structuurregime ook nog eens ingevoerd zal worden.