VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Verschuiving richting VS

In de vergadering kregen 43 certificaathouders met 40 procent van de certificaten en vier aandeelhouders met 34.669 aandelen te horen dat uitgever Brill in 2006 goede resultaten heeft behaald. Met name de boeken hebben aan de brutowinststijging bijgedragen. Bij de tijdschriften was in 2005 sprake van een bijzondere groei, met als gevolg geen groei in 2006.

Tijdschriften genereren terugkerende inkomsten en zullen naar verwachting in komende jaren tenminste zo snel groeien als de boeken. Overigens vervagen de grenzen tussen tijdschriften en boeken. Elektronische omzet afzonderlijk rapporteren heeft helemaal geen zin meer.

De omzetgroei was voor 7 procent autonoom, acquisities droegen 11 procent bij en wisselkoersen hadden een positieve invloed van 1 procent. De geografische omzetverdeling was 44 procent Europa, 41 procent Noord-Amerika en 15 procent Australië en Azië. De verdere daling van het relatieve belang van Europa werd met name veroorzaakt door stagnatie in Duitsland, maar in 2007 wordt daar een herstel verwacht. De twee strategische allianties in China zijn succesvol. Van de auteurs komt 40 procent uit de Verenigde Staten. De vestiging in Boston richt zich ook op de Chinezen die in de Verenigde Staten in opleiding zijn.

De verwachte netto dollarontvangsten worden als regel op termijn verkocht. Een verschuiving van kosten naar de Verenigde Staten en dollarkredieten kunnen de dollargevoeligheid verder verminderen. In het verslag 2007 zal de dollargevoeligheid uitvoerig worden toegelicht. Voor 2007 wordt gefocust op efficiencyverbetering en beheersing van het werkkapitaal. Naar verwachting zullen omzet en winst in 2007 met 10 procent stijgen. Voor de periode 2008-10 wordt een winstgroei van 40 procent verwacht.

In 2006 zijn een viertal overnames geëffectueerd. De belangrijkste was IDC, een onderneming die zich bezig houdt met het beschikbaar maken van historisch materiaal. Dit sluit mooi aan op de bestaande activiteiten die te omschrijven zijn als onderzoek naar historisch materiaal. De overname bracht een stijging van de jaaromzet met 2,5 miljoen euro.

De in de code-Tabaksblat voorgeschreven verklaring dat de risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en effectief zijn, ontbrak. In antwoord op een vraag van de VEB meende het bestuur dat voldoende was meegedeeld, maar zegde toe zich op de risicoparagraaf te bezinnen. Brill houdt vast aan de dubbele bescherming van certificaten en preferente aandelen. De VEB meldde hier principieel tegen te zijn. In de plaats aftredend commissaris Idenburg werd benoemd Roelf Rogaar, voormalig directievoorzitter van Theodoor Gilissen. Volgend jaar zal Herman van Karnebeek aftreden. De commissarissen meldden nu al dat in de volgende jaarvergadering zal worden voorgesteld het contract met bestuursvoorzitter Pabbruwe te verlengen.