VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Focus op werkkapitaal

Uitgever Brill heeft ook in 2005 goede resultaten behaald. Tijdschriften, nieuwe boektitels, verkoop van oude boektitels en elektronische omzet hebben hier alle vier aan bijgedragen. De elektronische omzet ontwikkelt langzamer dan gedacht en bedraagt nu 8 procent van de totale omzet. Minder dan de 15 procent waaraan wel gedacht werd. Van het boekenbestand zijn 5.000 boeken gedigitaliseerd en is de inhoudsopgave via Google te raadplegen. Dit levert zeer veel hits op, waarvan uiteraard slechts een klein percentage uitmondt in serieuze belangstelling.

De brutowinst werd in 2005 gedrukt door een negatieve voorraadcorectie van 2 procent van de omzet tegenover een positieve correctie van 1 procent in 2004. De geografische omzetverdeling is 51 procent Europa, 37 procent Noord Amerika en 12 procent Australië en Azië. De verwachte netto dollarontvangsten worden als regel op termijn verkocht. Bij de beheersing van het werkkapitaal is de target niet gehaald. Hieraan zal in 2006 met kracht worden gewerkt. De verkoop van de gereinigde grond leverde een bate na belastingen op van 195.000 euro. Het personeelsbestand is in 2005 gestegen van 91 naar 94 fte.

In 2006 zijn twee overnames geëffectueerd. De eerste was IDC, een onderneming die zich bezig houdt met het beschikbaar maken van historisch materiaal. Dit sluit mooi aan op de bestaande activiteiten die te omschrijven zijn als onderzoek naar historisch materiaal. De overname betekent een stijging van de jaaromzet met 2,5 mln euro en een personeelsuitbreiding van uiteindelijk 15 fte. Voorts werd Hotei Publishing overgenomen. Deze uitgever van boeken over Japanse kunst heeft een jaaromzet ven circa 400.000 euro. Er komt één japanologe mee.

Tijdens de vergadering refereerde een aandeelhoudster met enige verontwaardiging aan een bericht in de pers, waarin werd gesuggereerd dat de directie tijdens een analistenbijeenkomst had gezegd niet afwijzend te staan tegenover een overname. Bestuursvoorzitter Herman Pabbruwe antwoordde dat in het bericht de nuancering was weggevallen. Brill staat open voor elk gesprek wat past binnen het kader van de strategie en bijvoorbeeld een partnership moet goed zijn voor alle stakeholders. Het voordeel van de beschermingsconstructies is dat er altijd voldoende tijd is om knopen te tellen. De dubbele bescherming van certificaten en preferente aandelen blijft dan ook gewenst. Brill wacht ter zake van de certificering de ontwikkeling van de wetgeving af.