VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Accountant de mond gesnoerd

Terwijl de uitzendmarkt licht krimpt, kon bestuursvoorzitter Jan Arie Barneveld van Brunel tijdens de jaarvergadering mooie cijfers toelichten. De nettowinst steeg in 2007 met 38 procent naar 36 miljoen euro. Ook de net gepubliceerde kwartaalcijfers waren beter dan verwacht en tegen de trend in. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers werden tevens de kwartaalcijfers toegelicht en werden de vooruitzichten herhaald dat de omzet- en winststijging in 2008 tussen de 12 en 20 procent zullen bedragen.

De specialistische uitzender die zichzelf niet graag vergelijkt met Randstad of Vedior, zit in een hoger segment en heeft daarom minder last van de dreiging van een eventuele recessie.Dat grootaandeelhouder en oprichter Jan Brand in de breedste zin Brunel nog controleert, blijkt niet alleen uit zijn belang van 63 procent, maar ook uit het feit dat hij, als een aandeelhouder commentaar heeft op het dividendbeleid, ongevraagd van achter uit de zaal roept “heeft u wel eens gehoord van een oorlogskas?”.

In de daaropvolgende discussie bleek echter dat Brunel al jaren autonoom groeit en geen oorlogskas gebruikt. Door het grootste deel van de winst aan de algemene reserve toe te voegen, zou je mede gelet op de ruime solvabiliteit van het bedrijf toch kunnen spreken van een niet optimaal werkkapitaalbeheer. President-commissaris Jansen beloofde er volgend jaar nogmaals op terug te komen. Ofschoon stemmen met een oprichter/grootaandeelhouder in de zaal geen zin heeft, hebben genoemde aandeelhouder en de VEB toch tegen het dividendvoorstel gestemd.

Jansen wilde niet antwoorden op de vraag van de VEB naar de criteria voor de variabele beloning van de bestuurder. Op de vraag of we deze vraag mochten stellen aan de accountant zei Jansen dat wij dat wel mogen, maar dat hij de accountant geen toestemming geeft om te antwoorden. Na deze vraag toch aan de accountant gesteld te hebben, deelde deze ons vervolgens – heel voorspelbaar - inderdaad mee geen toestemming van het bestuur te hebben hierop te antwoorden. Een bijzondere vertoning in een verder transparante vergadering.Bij de borrel kwam de voorzitter op deze gang van zaken terug met de mededeling dat hij volgend jaar transparanter zal zijn inzake het remuneratiebeleid, maar met in achtneming van concurrentiegevoelige zaken. Daar houdt de VEB Jansen graag aan.

Op de vraag van de VEB of er door het bestuur vrijblijvende overnamegesprekken zijn gevoerd, gezien de consolidatie in de sector antwoordde Van Barneveld dat er geen concrete gesprekken zijn gevoerd, maar dat veel partijen belangstelling hebben voor Brunel gezien de hoge marges. Grootaandeelhouder Brand wil zijn bezit echter niet te koop aanbieden waarmee de kous – voorlopig – af is.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net