VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Sterke balanspositie

Onder leiding van president commissaris J. Jansen, voormalig bestuursvoorzitter van Delta LLoyd, werden de aanwezige aandeelhouders die 63,9 procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigden, geïnformeerd.

De economische malaise was ook bij Brunel het afgelopen jaar duidelijk voelbaar. Grote klanten, zoals KLM, KPN en Philips, moesten flink bezuinigen, waardoor extern ingehuurde arbeidskrachten als eerste de wacht werd aangezet. Dit heeft geleid tot een flinke daling van de omzet. Een van de hoofddoelen van de directie, onder leiding van Jan Arie van Barneveld, is dan ook een stabilisatie van de omzet in het boekjaar 2003. Voorts wil men een verbetering van het resultaat. Deze uitspraken zijn voorspelbaar, want er is nog nimmer een onderneming geweest die een daling van het resultaat en/of de omzet wilde. Een logische vraag was dan ook of de directie deze doelstellingen en de financiële doelstellingen voor de korte en middellange termijn wilde kwantificeren. Helaas wilde men hierover geen uitspraken doen.

In het verslagjaar hebben er een aantal acquisities plaatsgevonden, zoals IVM Railmotive dat werd aangekocht in Duitsland. Ondanks een positief resultaat is er toch sprake van enige teleurstelling omdat het uiteindelijke resultaat van deze acquisitie achter is gebleven bij de verwachtingen. De acquisitie van Van Kesteren Van Vliet BV heeft wel aan haar winstdoelstelling voldaan. De verkoop van de Duitse deelneming Athena GmbH heeft Brunel een boekwinst van ruim 2,2 miljoen euro opgeleverd. Bijzonder is dat een dergelijke boekwinst nooit in Nederland bekend is gemaakt.

Gesteld kan worden dat Brunel, een internationale zakelijke dienstverlener, er financieel goed voor staat. Ze beschikt over een sterke balanspositie. De solvabiliteit is, gecorrigeerd voor goodwill, 77,1 procent. Als percentage van de omzet is de bruto marge gestegen tot 83,5 procent (2001: 80,7). Een kritiekpunt is dat de reorganisatiekosten zijn ondergebracht in het operationele resultaat. Kernactiviteit van Brunel is namelijk niet reorganiseren, maar detacheren. Door de reorganisatiekosten te boeken bij de operationele kosten, in plaats van het buitengewoon resultaat, is de stijging van de bruto marge in 2003 een eenvoudig te realiseren doelstelling.

Op voorstel van de VEB deelde de heer Jansen mee dat hij geen bezwaar had om volgend jaar de decharge van de raad van bestuur en de raad van commissarissen te splitsen. Er wordt dit jaar geen dividend uitgekeerd omdat de onderneming dit niet consistent vindt met het gerealiseerde nettoverlies. De onderneming blijft voorstander van het uitkeren van dividend en het streven is een percentage van dertig procent van de nettowinst. Zodra de economie weer aantrekt zal Brunel hier direct van profiteren en zwarte cijfers laten zien, zodat ook de aandeelhouders volgend jaar weer dividend uitgekeerd krijgen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net