VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bouwen aan kwaliteit

De lichte terugval van de omzet is vooral te wijten aan de sterke daling in Nederland van 124 naar 90 miljoen euro en exclusief 7 miljoen euro van het industriële uitzendbureau Brandstaff dat in 2000 aan grootaandeelhouder Brand is verkocht. Oorzaak: vooral de afgenomen vraag in de telecomsector, internationals zoals de KLM en de banken. Het Nederlandse aandeel in de omzet is nu 43 procent, dit was 58 procent. Nederland zal zich in 2002 op dit niveau stabiliseren. De omzet van Brunel Energy steeg met 30 procent en de winst met 70 procent.

De gehele organisatie heeft een kwaliteitsimpuls gekregen en er is nu een stabiel management in alle regio’s. De invoering van een nieuw financieel systeem, gebaseerd op ERP van Oracle, is succesvol verlopen mede door de acceptatie en motivatie van de medewerkers. Transparantie, bestuurbaarheid en vooral ook de voorspelbaarheid van de bedrijfsprocessen zijn verbeterd. Ook de service voor de klanten is hierdoor beter. Door de lopende reorganisatie is het aantal medewerkers met 13 procent afgenomen. De verhouding betaald personeel ten opzichte van kantoorpersoneel is nu 4,9 op 1. Het streven is dat dit in 2003 8 op 1 wordt.

De post debiteuren, een onderwerp waar de laatste jaren veel kritiek op was, is met 22 procent verminderd. De gemiddelde betalingstermijn is nu 70 dagen. Voor deze branche is dit een redelijke score. Het gevolg hiervan is dat de liquide middelen gestegen zijn tot 55 miljoen euro. Van Barneveld verwacht voor de sector Energy mogelijk verdere acquisities. Er wordt naar Canada gekeken aangezien hier veel geïnvesteerd wordt in de olie- en gasindustrie. Ook in Duitsland, met een volgroeid kantorennetwerk (31 vestigingen), zijn verdere selectieve acquisities mogelijk. De verwachting voor dit land zijn verdere groei met een positief resultaat. In België, waar Brunel voor 80 procent afhankelijk is van de ICT-markt, zal men blij zijn met een stabiele omzetontwikkeling.

Ook in deze vergadering was de grootaandeelhouder en oprichter Brand weer voelbaar aanwezig. Voor het eerst na de beursgang stond de machtiging voor het uitgeven van aandelen voor een periode van vijf jaar op de agenda. Zoals bekend vindt de VEB een periode van 18 maanden voldoende. De voorzitter trok dit agendapunt terug en wilde aanvankelijk geen toelichting geven. Na erop aangesproken te zijn dat dit gedrag niet overeenkomstig het transparante beleid is, kwam er na schorsing een verklaring.

Dit agendapunt was met Brand besproken, maar kort voor de vergadering had hij laten weten dat zijn vertegenwoordiger tegen zou stemmen. Hoewel er geen reden was opgegeven heeft hij zich kennelijk gerealiseerd dat zijn belang door verwatering beneden de 50 procent zou kunnen dalen. Ook dit keer weten commissarissen niet wat Brand van plan is met zijn meerderheidsbelang. In 2001 heeft hij voor advieswerkzaamheden een bedrag van 79.000 euro gedeclareerd. Vooral zijn commerciële netwerk is nuttig. Over 2002 doet de directie geen uitspraken. Door de genomen maatregelen is de winstpotentie aanzienlijk toegenomen. Nu de markt nog.