VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dromen zijn bedrog

De informatieve
aandeelhoudersvergadering van LogicaCMG was weer een wassen neus. De notulen van
2003 kwamen pas twee dagen voor de vergadering ter beschikking en verder bleek
er geen agenda te zijn. Een genante vertoning waarvan slechts enkele
aandeelhouders getuige waren. Stutterheim beloofde beterschap.
Bestuursvoorzitter Martin Read greep in 2003 bij elk publiek optreden de
gelegenheid aan om hardop te dromen over omzetverdubbeling in vijf jaar met de
fusie van zijn Logica met CMG slechts als een tussenstap. Deze ambities werden
door Stutterheim gerelativeerd: die dromen zijn alleen te realiseren via acquisities en dat is in de huidige marktsituatie mede door de lage koers van het aandeel niet reëel.

De dromen komen in 2004 niet uit, zoals bleek bij de outlook begin maart en
de trading update van 18 mei, die door de markt als een winstwaarschuwing werd
ontvangen. Vooral de omzet zal achterblijven. Beleggers zijn teleurgesteld
waardoor de koers in drie maanden met 45 procent is gedaald.
De it-divisie maakt in Groot-Brittannië een solide groei door, in de Benelux
wordt het omslagpunt in marge- en omzetontwikkeling in de tweede helft van 2004
verwacht. In Frankrijk focust LogicaCMG op tien grote klanten die dertig procent
van de omzet uitmaken en de verwachting is beslist winst in het tweede half
jaar. In Duitsland, ook in de CMG-tijd al een zorgenkind, is een nieuwe CEO
aangesteld. Het blijft een belangrijk land, maar in 2004 zal het weer
verliesgevend zijn.

De andere, vroeger zeer lucratieve, divisie Wireless Networks heeft te maken
met uitstel van levering van orders. De ontwikkeling van de derde generatie
mobiele telefonie, het begrip umts wordt gemeden, kost veel geld. De
telecomreuzen starten zeer voorzichtig de introductie van umts. De grote
concurrenten op dit terrein zijn de kapitaalkrachtige concerns Nokia en
Ericsson. Ook de groei van het sms-verkeer, waarin LogicaCMG marktleider is,
stagneert. De synergievoordelen van de fusie ter waarde van circa tachtig
miljoen Britse pond, zijn in 2003 geheel geboekt. Outsourcing groeide in 2003
van zestien naar twintig procent van de omzet. Het moment van factureren
verschuift echter, waardoor de omzet achterblijft. Detachering – ieder uurtje
een factuurtje – was toch heel wat eenvoudiger, mijmerde Stutterheim.
Door de reorganisatie is de top van de Benelux gehalveerd, de leiding is in
handen van CEO Paul Schuyt. Ondanks het feit dat 6.500 van de in totaal 19.500
mensen in de Benelux werken, is er in het Londense hoofdkantoor geen
vertegenwoordiger van deze regio meer.

LogicaCMG blijft ondanks verliezen en een hoge schuldpositie die
investeringen bemoeilijkt, vertrouwen houden in de toekomst en keert weer
dividend uit. In september is de publicatie van de halfjaarcijfers: er is al een
voorbehoud gemaakt voor de euro-pond wisselkoers, dus wees
gewaarschuwd.