VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ICT-malaise nog niet voorbij

Deze informatieve vergadering werd door circa tien aandeelhouders bezocht. Vorig jaar waren het er nog tachtig. De werkelijke vergadering vond plaats in Londen op 15 mei. Vorig jaar was er veel kritiek op de gang van zaken, er werden tot dan zelfs geen notulen gemaakt. Voorzitter Cor Stutterheim deelde deze kritiek en beloofde met een andere opzet te komen, maar dat gebeurde helaas niet. Stutterheim meldde in de vergadering van mei 2002 dat ondanks de moeilijke markt CMG nog heel tevreden was. De VEB uitte daarentegen zorgen over de teruglopende productiviteit, maar volgens Stutterheim was de bodem bereikt.

Het halfjaarbericht meldde echter een versnelde vraaguitval, vooral de financiële sector deed het slecht, met als gevolg dat de marge terugliep van achttien naar elf procent, veroorzaakt door de niet productieve consultants, ook wel bankzitters genoemd. Inschattingsfouten zijn volgens Stutterheim niet gemaakt, het kwam allemaal heel onverwacht. Beleggers hadden ook hier weer een betere inschatting, de koers van het aandeel daalde in de periode mei-augustus 2002 met 300 procent.

Begin oktober werden fusiebesprekingen aangekondigd met Logica, eind december was LogicaCMG een feit. De leiding is voornamelijk in Engelse handen gekomen en het hoofdkantoor is verplaatst naar Londen. Op deze vergadering was het enige agendapunt, toelichting op de genomen besluiten in Londen. In Engeland wordt per agendapunt gestemd, de voorstellen van de beloningscommissie kregen twintig procent van de stemmen tegen. Ook in deze vergadering kreeg de hoge afkoopsom van CMG CFO Robbie die moest vertrekken, veel kritiek. Hij had echter de laatste maanden veel werk verzet, met als resultaat dat de CMG-aandeelhouders door het bod nog een premie van veertig procent ontvingen.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering in Londen werd een tussentijds bericht uitgegeven. In Engeland was het eerste kwartaal robuust. De markt in Europa met nadruk op de Benelux, het oude werkterrein van CMG met 5500 medewerkers, was onverminderd zwak en de marges waren te laag. Bij de divisie Wireless  Networks, waarvan het in 2000 veel te duur aangekochte Admiral deel uitmaakt, hoopt men door een verkoopcampagne en sterke kostenreducties eind 2003 ‘break-even’ te presteren. Weer was het nodig om versneld af te schrijven op goodwill, in het tweede halfjaar 468 miljoen Britse ponden. Dit leidde uiteindelijk tot een verlies van 445 miljoen pond.

De aangekondigde kostenbesparing ten bedrage van 80 miljoen pond op jaarbasis wordt in 2003 binnengehaald. Dat kost 2200 mensen hun baan en overbodige kantoren worden gesloten. LogicaCMG is in Londen genoteerd, daar is het volgens de beursregels niet toegestaan een procentuele winstverwachting te doen. Directievoorzitter Martin Read meldt in zijn bericht geen uitspraken te kunnen doen over het tijdstip van herstel van de markt.

Wel is er een stuwmeer van achterstallig IT-onderhoud en van nieuwe technologie waarin klanten nog niet willen investeren. De fusie van Logica en CMG was een defensieve stap maar hierdoor is de onderneming eind 2003 goed gepositioneerd voor de toekomst die niet zonder ICT kan. Het halfjaarbericht wordt drie september gepubliceerd. In de huidige opzet is deze informatieve vergadering echter mosterd na de maaltijd.