VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De vette jaren zijn voorbij

Tijdens de informatieve bijeenkomst van CMG merkte de bestuursvoorzitter de heer Cor Stutterheim op dat CMG in zwaar weer zit. Ten opzichte van de concurrenten doet volgens hem CMG het niet slecht, maar het eerste halfjaar van 2002 zal de omzet een aantal procenten dalen en de operationele marge voor de ICT-services met 7,3 procent op het lage niveau blijven van het tweede halfjaar van 2001. In dat jaar won het bedrijf marktaandeel en zag de omzet met 13,6 procent stijgen in Britse ponden. Vanwege de wisselkoers is de groei twaalf procent in euro.

Er werden goede resultaten bereikt in ICT-services, vijfentachtig procent van de omzet. Vooral in de Benelux was er omzetgroei, helaas met dalende marges in de tweede helft van het jaar. Gemiddeld werd in 2001 in de Benelux een marge gehaald van 16,3 procent. In het Verenigd Koninkrijk liep de marge sterk terug tot vijf procent door achterblijvende groei. In de loop van het jaar zijn herstructureringen doorgevoerd. Meer dan vierhonderd medewerkers moesten een andere baas zoeken. Wireless Data Solutions (WDR), vijftien procent van de omzet, was in 2001 verliesgevend maar herstelde zich in de tweede helft van het jaar. Voor 2002 zijn de verwachtingen positief. Er is een duidelijke omzetgroei en voor heel 2002 wordt een winst verwacht, gezien de nieuwe contracten, vooral op markten buiten Europa. Negatief is de buitengewone afschrijving van 998,7 miljoen euro op de goodwill, ontstaan met de overname van Admiral. Bij de aankoop van Admiral sprak Stutterheim over een kroonjuweel en was bereid achtenvijftig maal het bedrijfsresultaat te betalen. Gelukkig voor het bedrijf bijna geheel met toen hooggewaarde aandelen. Op een vraag op welke groeiverwachtingen de goodwill was gewaardeerd wenst Stutterheim vanwege de concurrentie niet in te gaan. De waardering zal halfjaarlijks plaatsvinden, maar op grond van de huidige verwachtingen is geen extra afwaardering te verwachten. Op grond van eerdergenoemde concurrentieoverwegingen geeft CMG ook geen informatie over interne middellangetermijndoelstellingen met betrekking tot groei en winst per aandeel. Ook op de vraag om over te gaan tot het publiceren van kwartaalcijfers kwam geen positieve reactie. Niet duidelijk werd waarom de gegevens, die zelfs op maandbasis beschikbaar zijn, niet aan de aandeelhouder per kwartaal kunnen worden verstrekt.

Ten slotte werd het idee geopperd om voor de Nederlandse aandeelhouders, volgens gegevens van de Euronext 22,2 procent van het totaal, de mogelijkheid te openen in Nederland deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering die in Londen wordt gehouden. De huidige informatieve vergadering, waar geen besluitvorming of beïnvloeding van de besluiten kan plaatsvinden zou dan kunnen vervallen. Stutterheim wil nagaan of er binnen de wettelijke voorschriften voor de controle op de aanwezigheid van de aandeelhouder een betere vorm voor de deelname van de Nederlandse aandeelhouder kan worden gevonden.