VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Meer dan de eeuwige belofte

Zoals gewoonlijk was de presentatie van bestuursvoorzitter Ronald Brus uiterst optimistisch. De miljardenmarkten die biotechbedrijf Crucell denkt te kunnen penetreren, vlogen de toehoorders om de oren. Met de op een menselijke cel gebaseerde PER.C6-technologie richt Crucell zich op zowel de vaccinmarkt ($11 mld; jaarlijkse groei 14%), als de veel grotere proteïnemarkt ($40-50 mld; groeiend naar $150 mld). Momenteel heeft de onderneming negen ontwikkelings-programma’s in klinische testen. Ook wordt veel verwacht van Factor V-L, waarmee hemofiliepatiënten kunnen worden geholpen, een markt van 3 miljard dollar. In 2007 wil Crucell minimaal met de operationele kasstroom break-even zijn.

Toch verdween hiermee niet alle scepsis bij sommige beleggers, die in het afgelopen jaar beduidend kritischer en ongeduldiger waren geworden. De VEB kwalificeerde Crucell uitdagend als "de eeuwige belofte". Allereerst was de omzet in het vierde kwartaal aan de onderkant van de door Crucell zelf gewekte verwachtingen. Als verklaring werd gegeven dat een deel van de omzet van de via de overname van Berna binnengehaalde vaccincocktail Quinvaxem pas in het eerste kwartaal van 2007 kon worden geboekt. Helaas was de omzet ook in het eerste kwartaal teleurstellend laag. Cfo Leonard Kruimer verklaarde dat sommige analisten geen rekening hadden gehouden met de seizoenseffecten, waardoor de markt op het verkeerde been was gezet. Ook waren er enkele vertragingen geweest, die normaal zijn in de business. Brus ontkende dat de verhoging van de voorspelde omzet van 200 naar 220 tot 225 miljoen euro voor 2007 een pr-stunt was om een al te grote inzinking van de koers tegen te gaan. Kruimer voegde eraan toe dat het toeval was dat de voorspelde omzetverhoging tegelijk met de tegenvallende kwartaalresultaten werd bekendgemaakt en dat het puur een kwestie van voortschrijdend inzicht was, mede dankzij enkele langetermijn-contracten.

Meer moeite had Kruimer om de impairmentlasten in het vierde kwartaal te verdedigen. De 20 miljoen euro afboeking van een ongebruikte Zwitserse fabriek kon volgens hem pas bij de jaarlijkse impairmenttest worden vastgesteld, wat de VEB betwijfelde. De afboeking van 11 miljoen euro van Tetra – het back-upmedicijn voor als Quinvaxem niet zou zijn goedgekeurd – kon ook niet worden vermeden. De VEB vond de gehanteerde boekhoudregels op zijn minst onlogisch, want er zou altijd een afboeking hebben plaatsgevonden, van Quinvaxem of Tetra; in ieder geval hadden beleggers meteen geïnformeerd moeten worden, wat Kruimer erkende.

De VEB vroeg zich verder af hoe lang het nog gaat duren alvorens de aan meer dan veertig farmaceuten in licentie uitgegeven PER.C6-technologie eindelijk royalty’s gaat opbrengen en wanneer er een significante omzet uit griepvaccins zal komen. Brus wees op Sanofi-Pasteur, dat het op PER.C6 gebaseerde griepvaccin al in 2007 in fase II van klinische testen wil krijgen. Mocht verder Merck erin slagen een vaccin voor hiv middels PER.C6 te ontwikkelen, dan zou de impact voor Crucell enorm zijn. Hij bleef erop hameren dat Crucell hogere royalty’s eist voor nieuwe licenties, anders kan Crucell de vaccinproducten net zo goed zelf ontwikkelen. De VEB waarschuwde voor primadonna-gedrag. Brus bevestigde dat hij recent een grote deal aan zich voorbij had laten gaan, maar wil toch vasthouden aan de hardere lijn betreffende vaccins, omdat de aandeelhouders hiervan op de lange termijn het meest zullen profiteren. Wel zullen er veel meer PER.C6-deals komen voor proteïnen. Veel beleggers hadden meer deals verwacht van de Star-technologie, waarmee meer per licentie meer is te verdienen dan met PER.C6. Brus stelde een flinke verhoging van het aantal Star-deals in het vooruitzicht, zodra de huidige partners de data van de testresultaten hebben.

Met de overnames in het afgelopen jaar is Crucell een andere onderneming geworden. De VEB vroeg president-commissaris Jan Oosterveld of hij lacunes had ontdekt in de organisatie, het management of de controlemechanismen en zo ja, wat eraan werd gedaan. Oosterveld was opvallend open en zei dat de ondernemingsstructuur en -organisatie inderdaad worden bekeken; binnen enkele maanden komt hierover nieuws.