VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Overname Berna goedgekeurd

De timing van het nieuws was opmerkelijk. Vlak voor de aandeelhoudersvergadering van Crucell werd bekend dat Novartis na boekenonderzoek afzag van een bod op het Zwitserse Berna Biotech, waardoor het gevaar van een biedingoorlog was afgewend. Het ruilbod kon gewoon afgehandeld worden.

President-commissaris Pieter Strijkert bepaalde meteen aan het begin van de vergadering dat er niet op speculatieve vragen zou worden ingegaan. Bestuursvoorzitter Ronald Brus hield vervolgens een duidelijk betoog over de beweegredenen voor de overname van Berna. De twee ondernemingen zouden in hoge mate complementair zijn: Berna is sterk qua infrastructuur (distributiekanalen, marketing, productiefaciliteiten) en Crucell in technologieën en ontwikkeling.

Ook zouden de productportfolio’s elkaar prima aanvullen: die van Berna was beperkt maar kon snel op de markt worden gebracht, terwijl Crucells producten nog in een pril stadium verkeren.
Op basis van proformagegevens over de eerste helft van 2005 neemt de omzet van Crucell door de overname toe van 16 naar 61 miljoen euro, terwijl de kosten stijgen van 26 naar 87 miljoen euro. Het nettoverlies gaat dan van 9 naar 23 miljoen euro. Berna zou echter aan de vooravond staan van belangrijke productintroducties, waardoor deze cijfers aanmerkelijk beter kunnen worden.

Brus meende dat breakeven vrij snel in zicht zou komen dankzij de overname. Ongetwijfeld zal Crucell ook verlekkerd hebben gekeken naar de hoeveelheid contant geld op de balans van Berna.
De VEB vroeg zich af waarom een premie van ongeveer 25 procent werd betaald voor de overname, temeer daar de voordelen voor Berna zelf evident zouden zijn. Naast het feit dat Crucells marktwaarde groter was dan die van Berna, gaf Crucell aan dat ze zelf de leiding wilde hebben in de combinatie. Als grootste risicofactor noemde Brus, na herhaaldelijk aandringen, de kans dat Berna’s producten niet zouden aanslaan in de markt. Ook bleef hij bij zijn mening dat het risicoprofiel van Crucell na de overname zou verbeteren, terwijl de VEB wees op de toegenomen vastekostenstructuur (meer personeel en fabrieken bij Berna) en het inherente gevaar van grote overnames, die vaak mislukken. Wel bevestigde Crucell dat voor de komende twee jaar geen andere grote overnameactiviteiten zijn gepland, die een verdere verwatering van het aandelenkapitaal zouden teweegbrengen. Ook is externe expertise aangetrokken om de overname van Berna te managen.

Door de overname wordt Crucell niet alleen een volledig geïntegreerd vaccinbedrijf, maar ook meteen het grootste onafhankelijke vaccinbedrijf. Brus was niet al te bezorgd over eventuele negatieve reacties van de huidige partners van Crucell – ruim veertig partners werken aan meer dan vierhonderd toekomstige producten met behulp van Crucells technologieën.
Ruim de helft van het aandelenkapitaal van Crucell was aanwezig en er werd unaniem voor de overname gestemd, een bewijs van vertrouwen in de strategie en het management. Daags na de vergadering stemden de aandeelhouders van Berna ook voor de overname. In de komende weken zal blijken of genoeg Berna-aandeelhouders daadwerkelijk hun aandelen aanbieden. Pas veel later zal duidelijk worden of de overname ook tot een meerwaarde voor de huidige Crucell-aandeelhouders zal leiden. Na de overname, die geheel via extra uit te geven aandelen zal plaatsvinden, zullen de huidige Crucell-aandeelhouders 73 procent van de gecombineerde firma bezitten.