VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Casino of prachtige belegging?

Op de dag van de aandeelhoudersvergadering van Crucell verscheen toevallig ook een artikel in de Financiële Telegraaf met als kop "Beleggen in biotech lijkt veel op een casino"! De directie van Crucell werd uitgedaagd om het tegendeel te bewijzen, met name door een maximale transparantie. Een bedrijf dat jaren na de beursintroductie, in 2003 nog steeds kampt met een verlies van 23 miljoen euro en een negatieve kasstroom van eveneens 23 miljoen euro, heeft heel wat uit te leggen.

De ‘cashburn’ in 2003 was aanzienlijk hoger dan in 2002. De CFO legde uit dat als een belangrijke betaling van Aventis Pasteur van circa tien miljoen euro niet net na balansdatum had plaatsgevonden, de cashburn er wat minder fors had uitgezien. In ieder geval neemt de cashburn toe door de omschakeling van research naar het ontwikkelen van eigen vaccins en antistoffen voor de bestrijding van infectieziekten, waarvoor vijftien nieuwe werknemers werden aangenomen.

De kasstroom is leidend bij de beoordeling van Crucell en kennelijk ook in het overleg tussen directie en commissarissen. Het is dan ook steeds weer verbazingwekkend dat het bedrijf niet meer duidelijkheid geeft over de verwachte negatieve kasstroom in komende jaren. Crucell had per balansdatum nog 87 miljoen in kas, dus bij een voortdurend negatieve kasstroom van jaarlijks rond vijftien miljoen euro raakt de kas in zes jaar leeg. Vermelding van de cashburn in de kerngetallen zou ook een wat transparantere indruk maken.

Ondanks aandringen van de VEB was de directie niet bereid nader kwantitatief inzicht te geven bij de analyse van het verlies, zoals hoogte en ontwikkeling van uitgaven aan R&D en verliezen per deelgebied. Zo werd meegedeeld dat het oncologisch onderzoek in 2003 is gestaakt en dan is het wel belangrijk voor aandeelhouders om te weten welke bedragen nu uiteindelijk geheel moeten worden beschouwd als zijnde afgebroken research.

Transparantie van risico’s is bij Crucell voor Nederlandse aandeelhouders een heikele zaak. In punt 3 (Risicofactoren) van het Amerikaanse jaarverslag Form 20-F wordt maximaal inzicht gegeven, conform eisen van de SEC. In het Nederlandse jaarverslag wordt hiernaar verwezen, maar weinig Nederlandse aandeelhouders zullen de moeite nemen om Form 20-F op te vragen en vervolgens te bestuderen. Gelukkig had één van de aandeelhouders dat wel gedaan en na langdurig doorvragen kwam naar voren dat de Per C6 technologie, waarop in feite heel Crucell is gebouwd, nog niet officieel is goedgekeurd door de Food and Drugs Administration (FDA). Goedkeuring zou pas plaatsvinden als het eerste geneesmiddel, gebaseerd op deze technologie, op de markt verschijnt. Het risico van Life Sciences beleggingen is groot, daarom is, naast geloofwaardigheid, maximale transparantie van essentieel belang. Gelet op de ‘peer group’ kan Crucell hierin nog enige vooruitgang boeken.

Bespreking tijdens de aandeelhoudersvergadering van Crucell’s standpunten op gebied van corporate governance resulteerde niet in gewijzigde standpunten. De optieregeling voor alle commissarissen blijft gehandhaafd, ex-CEO wordt "afhankelijke" commissaris per 1 januari 2005 en omzetting van contracten met directie tot vierjarige contracten is nog onzeker.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net