VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fraaie resultaten

CSM heeft een prima jaar achter de rug met een winststijging per aandeel van 1,47 naar 3,06 euro. De autonome omzetgroei bedroeg 4,8 procent, in het tweede halfjaar zelfs 7,9 procent. De divisie Bakery Supplies noteerde een omzetgroei van 3,2 procent in Europa en 5,3 procent in Noord-Amerika. De divisie Purac groeide 8,7 procent autonoom.
Bestuursvoorzitter Gerard Hoetmer had dan ook alle reden om zijn presentatie te beginnen met de woorden “Wij zijn best tevreden”. De groeidoelstelling voor de komende jaren is voor Bakery Supplies 1 à 2 procent boven de gemiddelde marktgroei en voor Purac 8 à 10 procent per jaar. 

Om dit te realiseren is de strategie van CSM gericht op verdere kostenbesparing door middel van het 3-S programma, het reorganiseren van de organisatie om autonome groei te bewerkstelligen en het (des)investeringen in organisatieonderdelen om de marktpositie te optimaliseren. In 2008 moet het kostenbesparingsprogramma 3-S zijn afgerond, zijn er acquisities binnen Bakery Supplies te verwachten en wordt er in Spanje een pilot fabriek voor biologisch afbreekbare plastics in gebruik genomen. Deze laatste ontwikkeling moet voor de grote doorbraak van Purac zorgen. In het jaarverslag is te lezen dat CSM een marktaandeel in bakkerijgrondstoffen heeft van zo’n 12 procent in Europa en 7 procent in Noord Amerika. Aangezien CSM haar marktaandeel in zowel Noord-Amerika en Europa wil versterken tot enkele tientallen procenten, wordt er actief gezocht naar potentiële acquisities die op korte en lange termijn bijdragen aan de strategie van CSM. CSM acht gezien haar kaspositie een aandelenemissie zeer onwaarschijnlijk.

De groeidoelstellingen worden wel bemoeilijkt door grondstofkostenstijgingen en de waardevermindering van de dollar. Zo is graan drie keer zo duur geworden. CSM is niet altijd in staat geweest om deze stijging door te berekenen aan haar afnemers maar is dit voor 2008 wel van plan. Daarnaast kost elke dollarcent waardevermindering CSM 1,1 miljoen euro, wat in 2007 zo’n 13 miljoen euro heeft gekost.

De bestuursbeloningen waren ook een belangrijk thema op de aandeelhoudersvergadering. Ondanks de op het oog redelijke resultaten blijkt de raad van bestuur een groot aantal prestatiecriteria niet te hebben gehaald. Had CSM de lat dan te hoog gelegd? President-commissaris Pieter Bouw weigerde hierop een inhoudelijke toelichting te geven, zodat aandeelhouders niet weten wat de concrete prestatietargets waren. Een ander beloningissue was het vertrek van bestuurslid Van Nieuwenhuyzen, verantwoordelijk voor Purac. In de aandeelhoudersvergadering van vorig jaar had de VEB gevraagd of er bij dit vertrek sprake was van een vertrekpremie. Hierop antwoordde Bouw destijds dat het een vriendelijk vertrek betrof en werd verder alleen verwezen naar het jaarverslag over 2007.

Een jaar later staat in het jaarverslag echter dat Van Nieuwenhuyzen wel degelijk een vertrekpremie heeft meegekregen. Liefst 1,3 miljoen euro, ruim het drievoudige van zijn jaarsalaris. Na stevig doorvragen door de VEB gaf de voorzitter van de remuneratiecommissie Theo de Raad (oud Aholdbestuurder) in verhullende bewoordingen aan dat het afscheid wel vriendelijk is geweest, maar dat Van Nieuwenhuyzen een vertrekpremie heeft meegekregen als ware het een onvrijwillig ontslag. Verder ontkende Bouw dat hij de vergadering vorig jaar verkeerd heeft voorgelicht. De VEB was het hier niet mee eens en adviseerde aandeelhouders om tegen de decharge van de raad van commissarissen te stemmen. Ondanks deze oproep werd dit agendapunt, net als alle andere agendapunten, met overgrote meerderheid aangenomen.

Tegen het einde van de vergadering ontstond nog enig rumoer toen CSM op vragen van de VEB mededeelde dat het jaarverslag en de jaarrekening volgend jaar alleen nog in de Engelse taal zal verschijnen. In het bijzonder de “oudste” aandeelhouders van het concern, de suikerboeren, verzetten zich hiertegen en riepen het bestuur op om toch een Nederlandse versie te laten verschijnen, danwel een Nederlandse samenvatting op te nemen. Financieel directeur Koos Kramer gaf aan dat het aantal opgevraagde Nederlandse jaarverslagen (160) de kosten van 100.000 euro niet rechtvaardigen. Wel benadrukte hij dat de persberichten in het Nederlands blijven verschijnen.