VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Einde conglomeraatverhaal

Bestuursvoorzitter Gerard Hoetmer is nu één jaar bij CSM. Ondanks een stijging van de winst met 164 procent tot 423 miljoen euro, is het lek nog niet gedicht. Die winststijging is namelijk te danken aan een boekwinst van 365 miljoen door de verkoop van de snoepgoed divisie. Met de aanstaande verkoop van de suikerdivisie verklaarde Hoetmer dat de dagen van CSM als conglomeraat voorbij zijn.
CSM zal zich voortaan alleen nog richten op bakkerijproducten en Purac.

De resultaatontwikkeling van deze twee activiteiten was het afgelopen jaar opnieuw teleurstellend. Het nettoresultaat van daalde met 47 procent tot 55 miljoen euro, wat aangeeft dat het onder voormalig ceo Jaap Vink ingezette omvormingsproces niet geleid heeft tot creatie van aandeelhouderswaarde. Hoetmer is bezig om de ‘business fit’ te realiseren door slecht renderende activiteiten te reorganiseren of af te stoten. Daarna denkt hij weer aan acquireren. Enkele dochterondernemingen zijn daar al klaar voor. Het gaat dan niet om grote overnames, maar voorwaarde is wel dat zij op een snelle wijze geïntegreerd kunnen worden, bijdragen aan een versnelling van de groei en actief zijn in gebieden waar CSM al aanwezig is.

Op de vraag naar de synergie tussen de bakkerijproducten en Purac, gaf Hoetmer toe dat deze synergie flinterdun is. De enige overeenkomst is het wereldmarktleiderschap van beide activiteiten en dat creëert een bepaald gedrag volgens Hoetmer. Verder is er geringe synergie op het gebied van inkoop in Europa en logistiek in Noord-Amerika. Binnen de bakkerijproducten ziet Hoetmer wel veel mogelijkheden voor innovatie, wederzijdse uitwisseling van concepten en verbetering van export en logistiek. Door kostenbeperking in combinatie met versnelling van de groei wil Hoetmer aandeelhouderswaarde creëren. Eind 2007 moet het platform voor waardecreatie gereed zijn, zodat vanaf 2008 de vruchten geplukt kunnen worden.

In de raad van bestuur zijn drie nieuwe leden benoemd. Om te beginnen Koos Kramer als cfo. Kramer was van 2000 tot 2004 de financiële bestuurder van Wessanen. Op 31 maart 2004 besloot hij daar te vertrekken nadat bij de Amerikaanse dochter Tree of Life tekortkomingen in de administratie waren ontdekt. Daaraan voorafgaand had Kramer ook al tal van winstwaarschuwingen moeten afgeven. Ondanks deze weinig opbeurende geschiedenis, besloten de commissarissen van CSM hem toch voor te dragen vanwege de positieve referenties van de commissarissen en de accountant van Wessanen. Verder zijn ook Gilles van den Nieuwenhuyzen en Reinoud Plantenberg benoemd. Beiden waren al werkzaam bij CSM en verantwoordelijk voor Purac, respectievelijk bakkerijproducten in Noord-Amerika.

Verbeteringen op het gebied van corporate governance zijn bij CSM nog steeds niet merkbaar. Op 7 april maakte CSM bekend dat zij zich beraadt over de corporate governance structuur. CSM scoort al vele jaren zeer slecht op dit gebied. Vooral de certificering is daar debet aan. President-commissaris Bouw wenste niet aan te geven of de certificering wordt opgeheven. Laat CSM een voorbeeld nemen aan Wolters Kluwer, Numico en Wessanen. Die zijn de afgelopen jaren alle drie van ceo gewisseld en hebben niet alleen hun activiteiten, maar ook hun corporate governance structuur opgeschud. CSM kan met een nieuwe topman en opgeschudde portefeuille niet achterblijven.