VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aandeelhouders “zoet houden”

Bestuursvoorzitter Jaap Vink van CSM presenteert met enige trots voor de 25e keer op rij, betere winstcijfers tijdens de jaarvergadering. Een stijging van de nettowinst met 10,1 procent tot  € 195,2 miljoen en een 14,6 procent groei van de winst per aandeel zijn resultaten die onder de huidige economische omstandigheden zeldzaam zijn. CSM, actief op het gebied van voedingsingrediënten en zoetwaren, heeft het afgelopen jaar wederom haar defensieve karakter getoond.

 De toename van de winst per aandeel is sterker dan de nettowinstgroei vanwege de inkoop van eigen aandelen. De winstgroei is tot stand gekomen ondanks een met  5,6 procent dalende omzet. Per saldo hadden acquisities en desinvesteringen een negatief effect op de omzet van 1,4 procent. De resterende daling van de netto-omzet hangt samen met een negatief valuta-effect en een autonome daling.

De acquisities Besser (Italie), Carels (Nederland) en Fima (Portugal) hebben bijgedragen aan de winst conform de verwachtingen. Hoeveel dat was wilde het bestuur aan haar eigen kapitaalverschaffers niet kwijt.

De ruim 300 aanwezige certificaathouders en een handje vol  aandeelhouders gaan akkoord met het voorstel om  € 0,80 in contanten of een stockdividend per gewoon aandeel uit te keren. Naast goede cijfers presenteerde Vink tevens een nieuw logo. Met het logo wat bestaat uit vele gekleurde blokjes wil CSM benadrukken dat zij niet alleen een solide maar ook een kleurrijke onderneming is.
 Met ingang van volgend jaar zal het in Diemen gevestigde concern het boekjaar parallel laten lopen aan het kalenderjaar. De directie zal voor één kwartaal dus kwartaalcijfers presenteren.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Bouw haastte zich om mede te delen dat de kwartaalcijfers inderdaad voor één keer gerapporteerd zullen worden. De kritiek over dat eenmalige karakter wordt terzijde geschoven. Zodra het verplicht wordt gesteld zal het bestuur hier toe overgaan en niet eerder. In de rondvraag stelt de VEB vast dat de mooie teksten (heldere verantwoording) in het jaarverslag over Corporate Governance niet overeenkomen met de daden en beperkte antwoorden van het bestuur. Dat de certificaathouders “zoet worden gehouden” wordt nog eens bevestigd door de inmiddels herbenoemde voorzitter. Op verzoek maakt Bouw bekend dat 95 procent van het stemrecht in deze vergadering werd uitgeoefend door het administratiekantoor.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net