VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

AK nog machtiger bij CSM

Op 21 juni maakte CSM bekend de vrijwillige toepassing van het structuurregime, waarbij commissarissen zichzelf en de bestuurders benoemen, af te schaffen. In de ava werd aandeelhouders en certificaathouders de hiervoor noodzakelijke aanpassing van de statuten ter goedkeuring voorgelegd. Bij aanvang van de vergadering werd wederom duidelijk dat uiteindelijk maar één instantie bij CSM hierover werkelijk beslist: het Administratiekantoor (AK) dat in de ava 90 procent van de stemmen vertegenwoordigt.


Volgens CSM verbetert de positie van aandeelhouders CSM door de afschaffing van het structuurregime, maar niets lijkt minder waar. Ervoor in de plaats komt een procedure waarbij de commissarissen een bindende voordracht doen. Het bindende karakter kan slechts worden ontnomen indien 2/3 van de aanwezigen tegen stemt die gezamenlijk tenminste 1/3 van het uitstaande aandelenkapitaal moeten vertegenwoordigen.

Waar die 1/3 grens bij de meeste ondernemingen al niet gehaald kan worden en dus onrealistisch hoog is, zorgt het AK dat díe grens bij CSM altijd wordt gehaald. De 2/3 grens daarentegen zal door kapitaalverschaffers nooit kunnen worden gehaald zonder een eveneens tegenstemmende AK. Het AK heeft in de ava bij CSM echter nog nooit tegen een voorstel van het bestuur gestemd. En zo blijft ook de benoeming van bestuurders en commissarissen veilig in handen bij het AK, die omgekeerd weer onder invloed staat van het bestuur van CSM. Een gezellig onderonsje dus. De voorgestelde afschaffing van de statutaire leeftijdgrens van commissarissen kan er bovendien voor zorgen dat commissarissen voor onbeperkte duur kunnen blijven zitten, zolang het AK daarmee instemt.

De statutenwijziging behelsde verder de introductie van financieringspreferente aandelen. Op korte termijn zal CSM 4 miljoen van deze aandelen uitgeven tegen beurskoers van gewone aandelen om daarmee een deel van het vreemd vermogen te kunnen inlossen en gewone aandelen in te kopen. “Zij hebben geen beschermend karakter”, aldus CSM.

Dit verhoudt zich niet met de certificering van deze aandelen, waardoor het stemrecht eveneens berust bij het AK, alsof diens positie in de ava nog niet stevig genoeg is. Tot slot zal CSM in de toekomst haar thans gebroken boekjaar laten samenvallen met het kalenderjaar. Voorlopig verandert er nog niets. Op 31 januari 2003 zal de jaarvergadering gewoon betrekking hebben op het boekjaar 2001/2003 dat eindigt op 30 september. Het eerste gewijzigde boekjaar zal een verlengd boekjaar zijn dat ingaat op 1 oktober 2002 en eindigt op 31 december 2003. Om toch een vergelijkbaar beeld te kunnen bieden zal CSM, dat normaliter slechts halfjaarcijfers publiceert, op 21 februari 2003 de 4e kwartaalcijfers afzonderlijk bekend maken. CSM zegt hiermee te streven naar vereenvoudiging van de externe communicatie maar wie denkt dat CSM daarmee het startsein geeft om eindelijk op structurele basis kwartaalcijfers te publiceren komt bedrogen uit.

Wat betreft transparantie maar vooral ook op het gebied van corporate governance blijft CSM dus ver achter. Het verbaast daarom niet dat CSM in de VEB corporate governance rating, die uitdrukking geeft aan de werkelijke invloed die kapitaalverschaffers in de ava van CSM kunnen uitoefenen, met een 3,3 in de onderste regionen blijft steken. Alleen de afschaffing van de invloed van het AK kan hierin werkelijke verbetering brengen.