VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zilveren jubileum

Directievoorzitter Vink van CSM presenteert met enige trots voor de 24e keer, betere winstcijfers tijdens de jaarvergadering. Met veel moeite hebben slechts 17 van de 324 aanwezige certificaathouders een stemvolmacht weten te regelen.  Deze volhouders zijn kennelijk doorgegaan, waar anderen door de lastige procedure of niet welwillende bankfilialen zijn gestrand. Hiermee wordt andermaal aangetoond wat voor drempels een stemvolmacht met zich meebrengt. Voorzitter Bouw belooft plechtig - na een reeks van ontstemde geluiden uit de zaal – dat deze problemen zich volgend jaar niet meer zullen voordoen.

De wisselingen in de portefeuille (verkoop levensmiddelen divisie aan Heinz, acquisitie European Bakery Supplies Business en de acquisitie van de Italiaanse zoetwarenproducent Socalbe) zullen meer synergieën moeten opleveren. Hoge verwachtingen heeft het bestuur van Purac (CSM biochemicals) die wereldmarktleider op het gebied van melkzuur en melkzuurderivaten is. Aangezien een belangrijk deel van deze producten in voedingsmiddelen wordt toegepast zal de invloed van een lagere groei van de wereldeconomie beperkt blijven.

De mooie boekwinst van 301 miljoen euro door de verkoop van de levensmiddelendivisie wordt niet meegenomen in het dividendvoorstel, maar komt de onderneming ten goede voor eventuele nieuwe acquisities. Na wat protesten uit de zaal stemt zelfs het beperkt aantal stembevoegden niet tegen. Aandeelhouders kunnen kiezen uit  0,70 eurocent contant of  5 procent minder in stockdividend.

De afschrijving van de goodwill in 20 jaar en de verschillende nettowinst begrippen levert de meeste discussie op. Dat de balans hierdoor risicovoller is geworden wordt bestreden door de financieel directeur Hendriks. Bovendien vindt hij het kasstroomoverzicht, gezien de instroom van cashflow, voor de onderneming belangrijker dan de balans.

De te lage beurskoers is zowel het bestuur als de aandeelhouders al geruime tijd een doorn in het oog.  Het bestuur zal daarom in februari roadshows geven in Amerika om het nieuwe CSM onder de aandacht van de buitenlandse beleggers te brengen. Tevens staan er roadshows in andere Europese hoofdsteden gepland.

Volgend jaar wordt er dus heel gewoon voor de 25e keer een nettowinst stijging verwacht. Het zou leuk zijn voor de aandeelhouders dat dit unieke zilveren jubileum gevierd kan worden met een substantiële koersstijging en een stemrecht voor elke certificaathouder die dat op prijs stelt.