VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Frisse wind

Ctac timmert gestadig aan de weg. Dit timmeren betekende dat in 2007 de nodige kosten werden gemaakt die het resultaat in de komende jaren ten goede moeten komen. Helaas konden aandeelhouders dat nog niet vaststellen aangezien de buitengewone aandeelhoudersvergadering in verband met de benoeming van de nieuwe bestuursvoorzitter Bart Hogendoorn drie dagen voor het bekendmaken van de halfjaarcijfers werd gehouden. Volgens president-commissaris Herman Olde Hartmann was het feit dat Ctac Hogendoorn snel als nieuwe ceo wilde benoemen hiervan de oorzaak. Saillant detail bij deze benoeming was overigens dat de Stichting Prioriteit slechts één persoon voorstelde en niet twee, zoals haar statuten bepalen. Ctac liet de VEB weten dat zij overweegt deze regel af te schaffen, maar deed vooralsnog geen concrete toezeggingen.

Hogendoorn heeft op papier een indrukwekkende staat van dienst. Zo werkte hij de afgelopen tien jaar voor multinational SAP die systemen levert die Ctac vervolgens implementeert bij klanten. Hij was aan het einde van zijn SAP carrière verantwoordelijk voor een omzet van 1,3 miljard euro. Op zichzelf zegt dit niet zo veel, omdat hij werkte in een zogenaamde matrixorganisatie. Hogendoorn heeft sterke affiniteit met sales en marketing. Bovendien heeft hij een internationaal netwerk. De nieuwe ceo lijkt dan ook een goede aanvulling op de in mei benoemde operationeel directeur Harrie van Groenendael en financieel directeur Jan-Willem Wienbelt en kan wellicht de sluimerende drang naar internationale expansie een duw in de goede richting geven.

Hogendoorn zelf kwam ook enkele keren aan het woord. Hij gaf aan dat hij in Ctac een nieuwe uitdaging zag en daarom zijn baan bij SAP had opgezegd. Omdat hij per 1 september begint, had hij nog geen tijd gehad zich goed te verdiepen in zijn toekomstige werkgever. Toch gaf hij aan dat hij Ctac rustig wil laten groeien, omdat hij anders vreest dat het ambitieniveau de capaciteit overstijgt. Verder liet hij weten klaar te zijn om ceo van een beursgenoteerd bedrijf te worden: ‘ik ga er van uit dat het leuk is, en als het niet leuk is, dan moet ik het leuk maken’, aldus de kersverse bestuursvoorzitter.

Maar de benoeming van Hogendoorn is niet alleen rozengeur en maneschijn. Zo werd, toen de VEB informeerde naar de benoemingstermijn, gemeld dat Hogendoorn benoemd wordt  voor onbepaalde tijd. Dit is in strijd is met de code Tabaksblat en resulteert er in dat aandeelhouders na vier jaar niet zijn prestaties kunnen evalueren en op basis hiervan besluiten hem voor een nieuwe vierjaarstermijn te benoemen. Bovendien betoogde de VEB dat de juridische reden die Ctac noemt voor deze benoeming voor onbepaalde tijd – dat arbeidscontracten volgens het arbeidsrecht voor onbepaalde tijd moeten zijn en de benoemingstermijn dus ook - onjuist is. Desalniettemin deed Olde Hartmann geen enkele toezegging dat volgende benoemingen wel voor een periode van vier jaar zullen zijn en werd Hogendoorn "gewoon" voor onbepaalde tijd benoemd.

Ook het beloningspakket van Hogendoorn werd door de VEB ter sprake gebracht. Olde Hartmann wilde slechts kwijt dat het salaris waarschijnlijk uit zal komen rond de drie euroton. Daarvan is een deel – maximaal 40 procent – afhankelijk van het realiseren van korte en middellange termijn doelstellingen, die Ctac opnieuw niet bekend wilde maken. Dit salaris ligt ruim 30 procent hoger dan het salaris van zijn voorganger Wil Huijben.