VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kansen goed benut

Ctac verleent it-diensten, vooral onder de vlag van SAP, aan voornamelijk het mkb in Nederland en België. Met marktkennis, ondernemerschap en productkennis wordt met de klant meegedacht. Het gaat dan bijvoorbeeld om systemen waarmee de aanslagen op de kassa’s van filialen direct op het hoofdkwartier als omzet worden weergegeven en dat is weer nuttig voor bestellingen, voorraadbeheer en beoordeling van klantenvoorkeur.

Het gaat Ctac goed, tot tevredenheid van de aandeelhouders, zodat die ondanks de toegenomen winst zonder morren het onveranderd dividend accepteerden. Allen waren het er over eens dat de belasting te hoog was, maar daar kon cfo Wienbelt niets aan doen, hoewel hij best tevreden was over compensabele verliezen uit het verleden. Waar hij wel wat aan had gedaan, was het laten oplopen van de immateriële vaste activa van 558.000 naar 1.843.000 euro door het in eigen beheer vernieuwen van de apparatuur in het back-office. Dankzij het wat meer familiaire karakter van het bedrijf, weet Ctac ondanks de krappere arbeidsmarkt voor experts voldoende medewerkers binnen te halen en te houden.

Ctac benut zijn kansen en mogelijkheden goed en heeft zeker dit jaar weer goede vooruitzichten, maar de directie wilde daarop vooruitlopen, noch prognoses geven. In het eerste kwartaal groeide de omzet, het nettoresultaat was onveranderd. Het bedrijf staat nu voor de keus of het zich moet beperken tot het huidige verzorgingsgebied of toch weer verder internationaal moet gaan, hetgeen in het verleden geen doorslaand succes is gebleken. In ieder geval worden er nu werkzaamheden uitbesteed in lagelonenlanden, zoals India.

Onder het hoofdstuk corporate governance bracht mevrouw Schoonhoven van advocatenkantoor Holland Van Gijzen de aanwezigen de mogelijkheden van elektronisch vergaderen en stemmen onder de aandacht en deed zij uiterst actueel verslag van de consequenties van de twee dagen eerder in de Eerste Kamer aangenomen Overnamerichtlijn. Directie en commissarissen waren graag bereid enkele suggesties van de VEB en andere aanwezigen voor de verbetering van de verslaglegging, zoals het apart vermelden van de variabele beloning van de directie en de criteria daarvoor, mee te nemen.