VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nog steeds geen toezicht

Volgens grootaandeelhouder en topman Gerard Sanderink zelf is van een onemanshow bij Oranjewoud geen sprake was: het management steunt hem en participeert in de besluitvorming. Er is echter nog altijd geen raad van commissarissen: Oranjewoud is de enige beursvennootschap in Nederland zonder toezichthoudend orgaan. De VEB gaf nogmaals duidelijk te kennen dat een raad van commissarissen niet als een last ervaren moet worden – iets wat Sanderink weer min of meer aangaf – maar vooral als klankbord en raadgever met daarbij de verantwoordelijkheid de continuïteit van de onderneming te bewaken.

Sanderink lijkt nu toch langzaamaan te willen buigen. Hij zei niets liever te willen dan nakoming van de eigen statuten en eerder gedane toezeggingen. Daarom stelde hij een mogelijke buitengewone aandeelhoudersvergadering in het vooruitzicht voor de benoeming van een eerste commissaris waarmee Sanderink al voorbereidende gesprekken heeft gevoerd. Hij gaf hierbij overigens aan dat zijn persoonlijke voorkeur uitgaat naar een ‘one-tier’-model waar commissarissen en bestuur binnen een orgaan functioneren.

In 2007 werd wat betreft de resultaten de lijn doorgetrokken, die in 2006 was ingezet. Zo werden bouwprojecten afgebouwd en zijn via acquisities detacheerders van technisch personeel aan de organisatie toegevoegd. De structuur en professionaliteit zijn ook aangepakt waardoor het bedrijfsresultaat voor afwaardering van goodwill verdubbelde naar 21 miljoen euro. De omzet steeg naar 236 miljoen euro, waarvan de ingenieursdiensten met 143 miljoen euro het leeuwendeel voor hun rekening nemen. De nettowinst steeg van 11,5 miljoen euro naar 16,5 miljoen euro. Hierbij moet overigens wel bedacht worden dat het resultaat sterke fluctuaties kent door incidentele posten.

Sanderink meldde dat voor 2008 het streven is autonoom te stijgen naar een omzet van 250 miljoen met een marge tussen de 8 en 10 procent. Sanderink, geheel ten voeten uit, gaf aan dat dit soort marges hem meer passen dan de marges van 20 procent van concurrenten. Volgens hem herinnert de markt zich dit onderscheidende van Oranjewoud namelijk ook in tegenzittende tijden. Een geschoonde winst van 25 miljoen was “een uitdaging” waar hij “heel tevreden” mee zou zijn.

Voor acquisities is momenteel weinig ruimte na de forse overnames (overigens zonder de overnameprijzen te publiceren) van Van der Heide (inspectie en advies op beveiligingsgebied, waaronder bliksemgeleiding) en het Amerikaanse Delta Consultants (milieuadvies en bodemsanering). Met betrekking tot deze laatste acquisitie stelde de VEB een aantal vragen over het dollareffect, de stijl van leidinggeven van Sanderink, de overnameprijs en het gebrek aan ruimte om andere aankopen te doen.

Volgens Sanderink heeft hij een goed gevoel bij de topman van Delta, een no nonsens en daadkrachtige persoonlijkheid, passend bij zijn eigen stijl. Een Amerikaanse vestiging vergt meer energie, maar is ook een uitgelezen mogelijkheid om internationaal te groeien. Juist dat is nodig omdat klanten wereldwijd ondersteuning vragen. Zo is Oranjewoud nu in de race voor een opdracht in Koeweit in de olie- en gasindustrie. Via Delta heeft Oranjewoud nu ook een groot deel van Inogen in handen, een internationaal samenwerkingsverband van adviesbureaus. De dollar is een risicoaspect en wordt afgedekt. Sanderink zelf ziet de dollar op kortere termijn overigens aantrekken. De financiering is gedekt via een onderhandse emissie van 1,5 miljoen aandelen bij Centric dat volledig eigendom is van Sanderink. Het was iets duurder, maar vormt wel een uitgelezen kans, zo betoogde Sanderink.

De balansstructuur baart Sanderink wel zorgen. Hij zou graag meer acquisities met vreemd vermogen financieren met behoud van een solvabiliteitsratio van 30 procent. Hij is in gesprek met banken om te bezien of er geen investeerders zijn die een belang in Oranjewoud willen nemen. De free float van 10 procent wil hij graag verhogen, maar de vraag is hoe. Er is gewoonweg te weinig vraag naar de aandelen. De suggestie uit de zaal van het uitkeren van stockdividend nam hij graag mee, maar contant dividend ziet hij niet zitten. Al het geld is nodig om te groeien.

Al met al groeit Oranjewoud gestaag en is een speler geworden waar de traditionele ingenieursbedrijven Arcadis en Grontmij rekening mee moeten houden. Met Ten Cate is kortgeleden een joint venture opgericht, Edel Grass, om kunstgrassportvelden aan te bieden waarbij de vezels geen gezondheidsprobleem vormen en er een betere samenhang is met de ondergrond.

Hoewel de bestaande divisiestructuur vorm en duidelijkheid verschaft, is toch sprake van een grote verscheidenheid aan merknamen. De VEB vroeg dan ook of samenvoegen en meer gebruik van de naam Oranjewoud niet zal bijdragen aan naamsbekendheid en besparingen. Sanderink gaf aan dat hieraan ook duidelijk wordt gedacht. Internationaal klinkt Oranjewoud niet lekker maar Inogen zou een alternatief kunnen zijn. In de detacheringshoek is een dergelijk proces ook te verwachten, al is zoiets in kleine stappen te concretiseren.

Ook dit jaar werd de accountant niet door de aandeelhoudersvergadering benoemd. Sanderink kreeg een mandaat om uit de vier grote spelers op de Nederlandse markt de beste prijs-kwaliteitverhouding uit te onderhandelen. Voor Oranjewoud is het niet mogelijk om eerder dit onderhandelingsproces te voeren en met een gericht voorstel te komen, althans zo betoogde Sanderink. De VEB stelde nog dat mogelijk een meerjarig contract ook prijstechnisch interessant kon zijn.

Hoewel dan geen onemanshow, vindt de VEB de continuïteit van de onderneming, vooral het ondernemerschap, niet geborgd. Sanderink zei daarop nog steeds zin in ondernemen te hebben en nog niet aan pensioen toe te zijn, maar hij moest toegeven dat ook dit iets is wat zeker aandacht behoeft.