VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Overgangsjaar

Grootaandeelhouder en topman Gerard Sanderink noemde 2006 een overgangsjaar. Het was ook niet niks waar het voormalige Centric-KSI mee te maken kreeg. Halverwege het jaar werd ingenieursbureau Oranjewoud ingebracht, waarna eind 2006 de ict-activiteiten uit het beursfonds verdwenen. Deze activiteiten werden overgeheveld naar de automatiseringsdivisies van Centric en leverden een boekwinst van 2,5 miljoen op.

Sanderink zat de vergadering voor wegens het ontbreken van een raad van commissarissen. Hij beloofde dat hij in 2007 naar een structurele oplossing zal streven. Of door het doorschuiven van de raad van commissarissen, zoals deze functioneert binnen Oranjewoud Beheer, of door invoering van het Engelse model met een executive en een non-executive directeur. Heel 2007 zal in het teken van professionalisering staan. Dat geldt zowel voor de organisatie, het inrichten van drie divisies (technische detachering, advies en realisatie), als voor het ontwikkelen van een nieuwe cultuur. Onder dit laatste is begrepen een meer methodische werkwijze (efficiencyverhoging) en klantoriëntatie, maar ook verbetering van het jaarverslag alsmede de segmentatie van de resultaten hierin. Ook zal geïnvesteerd worden in de relatie met aandeelhouders.

Verder zal 2007 gekenmerkt worden door groei, autonoom maar zeker ook door overnames. De eerste stappen zijn al gezet met de acquisitie van Nexes (detachering), Groenland (buiten-stedelijke gebiedsontwikkeling) en A+D Engels, een in Belgie gevestigde onderneming (mobiliteit en infra). Meerdere overnames zullen volgen, waarbij uitgifte van aandelen voor de financiering zeker overwogen wordt. Bijkomend voordeel is dat de geringe free float van 10 procent hiermee vergroot wordt. Tevens zal Sanderink overwegen het aandelenbezit van Centric Holding in Oranjewoud zo af te bouwen dat dit geen (heftige) koers-fluctuaties teweegbrengt.

Een beursnotering wordt zinvol geacht om de groei te kunnen blijven financieren. Daarom ook behelst het dividendbeleid vooralsnog winstinhouding. Overname-kandidaten zullen in de sectoren van de nieuwe divisies moeten passen en meteen of op termijn een winstgenerend vermogen moeten hebben. Een prijs van 5 keer de nettowinst vond Sanderink een mooie prijs, veel meer zit er niet in.

De resultaten over het eerste kwartaal stemmen tot tevredenheid, zowel wat betreft omzet als resultaat. Met zowel Arcadis als Ten Cate worden gesprekken gevoerd om te onderzoeken of samenwerking op het gebied van nieuwe vezels (kunstgras, waterkering) tot business kan leiden.