VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Toekomst hoogst onzeker

In een grimmige vergadering kreeg grootaandeelhouder en enig bestuurder de volle laag aan kritiek. Anderhalf jaar nadat de fusie tussen Multihouse en KSI werd omgedoopt tot Centric KSI staat het bedrijf aan de rand van de afgrond. Met een recordverlies van ruim 5 miljoen euro is de bodem van het eigen vermogen in zicht. Exclusief de belastinglatentie resteert er per 31 december 2002 een eigen vermogen van slechts een half miljoen euro.

De zorgelijke situatie heeft een aantal oorzaken, allereerst is het algemene klimaat voor ICT-bedrijven allerminst gunstig. Daarnaast had de overname van KSI desastreuze gevolgen. Terwijl het voormalige Multihouse nog een kleine winst maakte, boekten de voormalige KSI-onderdelen een desastreus verlies. De grote schoonmaak van duurbetaalde ICT-ers is inmiddels begonnen, er werkten eind vorig jaar nog slechts 421 mensen voor Centric KSI. Achteraf heeft Sanderink spijt dat hij niet veer rigoureuzer te werk is gegaan, daarnaast haalde hij flink uit naar de lakse instelling van de KSI-medewerkers en de onvoorspelbaarheid van de opdrachtgevers.

De structuur bij Centric KSI is hoogst opmerkelijk. Centric KSI is voor 63% eigendom van het veel grotere (en winstgevende) Centric B.V., het IT-bedrijf van Gerard Sanderink. Sanderink is tevens enig bestuurder bij Centric KSI. De mogelijke belangenverstrengelingen liggen dan ook voor het oprapen. De raad van commissarissen zou toe moeten zien dat de transacties en relaties tussen beide vennootschappen niet onvoordelig voor de beursgenoteerde onderneming uitvallen. Daar zit nu juist het probleem, Centric KSI heeft geen raad van commissarissen. Enige vorm van fatsoenlijke controle ontbreekt derhalve, terwijl het bedrijf financieel aan de afgrond staat.

Sanderink heeft daarmee maling aan zijn eigen statuten en heeft het afgelopen jaar zelfs niet eens gezocht naar commissarissen. Zelf ziet hij ook niet het nut ervan, het voorkomt zo immers lastige discussies. Sanderink heeft Centric KSI niet zoals zijn eigen Centric B.V. om weten te vormen in een winstgevende business. Daarnaast is Sanderink allerminst blij met de beursnotering, maar voor een bod op de overige aandelen vindt hij zonde van het geld. De waarde van een bedrijf dat 5 miljoen verlies leidt is volgens hem op dit moment “niets”. De kritiek van de circa tien aanwezige aandeelhouders was derhalve niet mals.De angst voor de aandeelhouders schuilt nu in het faillissementscenario, waardoor Sanderink waarschijnlijk wel met de activa, maar zonder de beursnotering, verder gaat. Het faillissementscenario kan voor Sanderink echter wel mogelijke publicitaire schade voor Centric B.V. betekenen.

Over de huidige situatie wilde hij niets kwijt, beleggers tasten 6 maanden na het sluiten van het boekjaar nog in het duister of het eigen vermogen inmiddels onder het nulpunt is gedaald. Er werd bevestigend geantwoord op de vraag of de actuele vermogenspositie koersgevoelige informatie is en tevens bij de directie bekend was. De conclusie dat Centric KSI dit dan ook terstond aan de markt dient te melden werd echter niet onderschreven. Wel werd bekend dat Centric KSI nog extra financiering ter grootte van circa 1,5 tot 2 miljoen euro nodig heeft om zich te kunnen handhaven. Extra financiering door Sanderink zal waarschijnlijk een hoge prijs hebben. Beleggers moeten derhalve hun hoop richten dat de sanering snel zijn vruchten afwerpt en de markt weer enigszins aantrekt.