VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Herstel blijft uit

Crown Van Gelder (CVG) is mondiaal gezien met een capaciteit van 225.000 ton een nichespeler en legt zich toe op de productie en verkoop van hoogwaardige en grafische papierspecialiteiten. Het afzetgebied omvat voornamelijk West-Europa waar 87 procent van de omzet wordt behaald. De ontwikkeling van nieuwe producten met een hoge toegevoegde waarde blijft kernpunt van het beleid.
Uit de presentatie van bestuursvoorzitter Mees Hartveld kwam naar voren dat 2007 geen gemakkelijk jaar is geweest. In Europees verband vond echter wel een beperkte capaciteitsvermindering plaats.

Ondanks een vier procent hogere productie en een 5 procent hogere verkoop behaalde CVG dezelfde nettowinst als in 2006: 2,2 miljoen euro. Een beperkte verhoging van de verkoopprijzen werd hierbij helaas teniet gedaan door gestegen grondstof- en energiekosten, alsmede de dure euro. Wel slaagde de onderneming uit Velsen er in haar marktaandeel te verhogen.

De sfeer op de vergadering werd gedrukt door het uitgereikte persbericht waaruit bleek dat CVG in het eerste halfjaar van 2008 ongeveer breakeven zal draaien. Het positieve effect van de hogere verkoopprijzen en de lagere energiekosten werd helaas wederom overtroffen door hogere grondstofprijzen en valutaverlies van een lager Brits pond. Verder zal naar verwachting in Engeland een debiteurenverlies optreden van drie euroton, hetgeen voor enkele aandeelhouders en de VEB aanleiding was om vragen te stellen omtrent het risicobeheer.

Hartveld wist wel te melden dat het nettoresultaat in het tweede halfjaar door lagere grondstof- en energieprijzen zal verbeteren. CVG zal waarschijnlijk nog dit jaar een studie afronden omtrent de mogelijke aanschaf van een afvalgasinstallatie waardoor voor 20 procent in de energiebehoefte zal kunnen worden voorzien. Dit kan een aanmerkelijke investering vergen van tussen de twintig en vijfentwintig miljoen euro. De VEB pleitte wederom voor afschaffing van de certificering van aandelen. Het Administratiekantoor stelt zelden kritische vragen tijdens aandeelhoudersvergaderingen en zich altijd schaart achter bestuur en commissarissen terwijl de stichting wel in iedere vergadering een doorslaggevende stem heeft.

CVG wijst echter op de geringe opkomst tijdens aandeelhoudersvergadering (tijdens deze AVA 30 certificaathouders met ruim 6 procent van de aandelen. Kennelijk voelen Hartvelt en de zijnen zich comfortabel met de voortdurende steun van het Administratiekantoor in plaats van dat zij de echte kapitaalverschaffers het laatste woord geven. De VEB sprak haar twijfels uit over de onafhankelijk van het bestuur van het administratiekantoor. Toegezegd werd dat bestuur en commissarissen zich nogmaals over dit onderwerp zullen gaan beraden.