VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onkunde van de belegger

Crown Van Gelder (CVG) maakt papier. Als kleinere producent in een moeilijke en cyclische markt kan het bedrijf alleen overleven door positionering in gespecialiseerde en duurdere producten. De vestiging aan zee, naast de Hoogovens, minimaliseert transportkosten. CVG blijft afhankelijk van de prijzen van papierpulp (grondstof) en energie (voor het drogen en persen van het papier). In de AVA op 26 april jl. en in het halfjaarresultaatbericht op 27 juli heeft het bedrijf zich optimistisch getoond over het verbeteren van het verminderende resultaat, omdat het verwacht dat enkele concurrenten de strijd zullen staken.

Dat zal CVG de mogelijkheid geven de prijszetting te verbeteren. Tevens bestudeert CVG de mogelijkheid om eigen energie te op te wekken uit synthesegas door afvalverwerking. De papiervraag uit Azië, met name China, stijgt.

Als een van de laatste bedrijven in Nederland kent CVG nog de certificering van aandelen en het bijbehorende Administratiekantoor (AK). De VEB was als enige certificaathouder naar de AK-vergadering gekomen, die overigens een kwartier te laat begon, want het AK bestuur was nog in onderling overleg.

De bestuurders van het AK zijn van mening dat ze een nuttige taak verrichten: “het AK fungeert als filter voor de onkunde van de belegger en verricht de fiduciaire taak”, zijn hun letterlijke woorden. Ondanks het feit dat alle certificaathouders hun stemrecht kunnen opeisen en uitoefenen, komt doorgaans maar 10-15 procent op de AVA, reden waarom het AK-bestuur bestaansrecht claimt.

Toch stemt het AK-bestuur nooit tegen het beleid van het bestuur van CVG en is dat ook niet van plan. Wel heeft zij regelmatig “pittige gesprekken met de ondernemingsleiding”, want “de AK-bestuurders zijn geen ja-knikkers”. Wat dan precies besproken wordt en of er dan ook aanpassingen in het beleid uit volgen, kunnen de AK-bestuurders, volgens hen wettelijk, niet nader mededelen. Ook een evaluatie van de optimistische verwachtingen van CVG wilde het AK-bestuur niet maken, omdat het alleen publieke gegevens mag hanteren. Waarmee naar het oordeel van de VEB de overbodigheid van een AK nog maar eens wordt bevestigd.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net