VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Eindelijk sanering papierindustrie

In de eerste helft van 2007 zal Crown van Gelder break-even draaien, verwacht het bestuur, en misschien begint in de tweede helft een herstel van de winstgevendheid, want er zal nog meer capaciteit uit de markt worden genomen. De papierindustrie heeft al jaren te kampen met overcapaciteit en daardoor dalende prijzen. De sanering is nu eindelijk in gang gezet en zal versneld doorgaan. Ongeveer 8 procent van de ‘fine paper’-capaciteit in Europa zal worden gesloten.

Ook aan de vraagkant gaat de ontwikkeling de goede kant op. Dit jaar is de vraag naar papier, vergeleken met vorig jaar, met ongeveer 4 procent gestegen. Door het lagere aanbod en de gestegen vraag zijn de prijzen al 2 procent boven het gemiddelde van vorig jaar uitgekomen. Maar CVG is niet alleen speelbal van de cyclus, het bedrijf is ook actief bezig met kostenbesparing en onderzoek naar nieuwe producten. Deze moeten echter eerst bij klanten uitgeprobeerd worden, voordat zij op enige schaal geproduceerd kunnen worden en aan de winst gaan bijdragen.

In het verslagjaar 2006 is de winstgevendheid zwaar getroffen door de explosieve stijging van de gasprijzen. CVG verbruikt veel gas voor de warmtekrachtinstallatie die stoom levert voor het drogen van het papier. De energiekosten zijn nu even groot als de loonkosten. Voor 2007 zijn wat goedkopere energiecontracten afgesloten. Voor de langere termijn onderzoekt CVG de mogelijkheid om te investeren in een eigen bio-energiecentrale die synthesegas kan leveren. Deze mogelijkheid lijkt rendabel, maar zal niet voor 2008 gerealiseerd kunnen worden.

Onzekerheid bestaat over de prijsontwikkeling van cellulose. De prijs is weer flink gestegen door een schaarste aan hout in de wereld. Een verdere stijging zal wellicht het winstherstel kunnen afknijpen. Ook zijn er zorgen over de beschikbaarheid en de kosten van voldoende gekwalificeerd personeel, vooral operators. Gezien de onzekerheden doet het bestuur geen uitspraak over de ontwikkeling van het resultaat in het tweede halfjaar van 2007 en daarna.

Het dividendbeleid was het belangrijkste onderwerp van de vergadering. Het bestuur had voorgesteld om het dividend te handhaven op 1,00 euro, hoewel de winst per aandeel was gedaald van 2,07 in 2005 tot 0,51 euro in 2006. Het bestuur meent dat sprake is van een cyclische dip waar de onderneming na 2007 uit kan gaan komen. Bovendien wil het bestuur de reputatie van CVG als waardefonds niet in gevaar brengen. Het certificaat heeft een dividendrendement van 5 procent.

De balans van de onderneming is sterk, het certificaat noteert zelfs onder intrinsieke waarde en toekomstige investeringen kunnen ruim gefinancierd worden, eventueel met bankleningen.
De VEB wees erop dat zowel uit wetenschappelijke studies als uit de praktijk van de AEX en AMX blijkt dat door certificering een onderwaardering van 10 tot 15 procent ontstaat. Bij afschaffing van de certificering zou het bestuur dus het fonds nog verder kunnen ondersteunen en dat zelfs met een veelvoud van de jaarlijkse dividenduitkering. Maar voor dit idee was het bestuur duidelijk nog niet te porren.