VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Toegevoegde waarde van het AK?

Crown Van Gelder (CVG) produceert en verkoopt hoogwaardige industriële en grafische papierspecialiteiten. In de eerste helft van 2006 is het bedrijfsresultaat met 80 procent gedaald naar 0,9 miljoen euro. Echter bij de certificaathoudersvergadering gaat het niet om de onderneming, maar om het functioneren van het Administratie Kantoor (AK). Secretaris Henk Koetzier, die de wegens omstandigheden verhinderde voorzitter Reinier Fuchs verving, deelde aan de drie aanwezige certificaathouders mee dat met de bestuurswijziging per 19 april 2006 en de statutenwijziging in 2005 het AK nu volledig ‘Tabaksblat-proof’ is.

Koetzier bedoelde dat het AK-bestuur volledig bestaat uit leden die onafhankelijk zijn van de onderneming Crown van Gelder en dat het AK aan alle certificaathouders die daarom vragen zonder enige beperking en onder alle omstandigheden een stemvolmacht verleent. Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat het AK niet meer door het bestuur van de onderneming gebruikt kan worden om de eigen voorstellen goed te keuren, het eigen beleid te beschermen

Toch blijft het AK nog bescherming bieden tegen het controleren van de aandeelhoudersvergadering door een toevallige minderheid. Normaliter heeft een aandeelhouder met een belang van 25 procent de zeggenschap in een vergadering waar minder dan 50 procent van het kapitaal vertegenwoordigd is. Bij CVG ligt in die situatie de zeggenschap bij het AK. Daarnaar gevraagd geeft Koetzier aan dat het AK op basis van de argumenten ter plekke besluit hoe zij in een aandeelhoudersvergadering stemt.

Naar aanleiding van een vraag van de VEB geeft Koetzier aan dat de halfjaarcijfers zijn besproken in de bestuursvergadering van het AK. De discussie over de actie die het AK kan nemen naar aanleiding van de tegenvallende halfjaarcijfers, leverde op dat het onafhankelijk zijn van de onderneming ook betekent dat er geen mogelijkheden zijn om actie te ondernemen naar de onderneming toe. Het bijeenroepen van de certificaathouders is wel een mogelijkheid. Daarnaast hebben de certificaathouders zelf de mogelijkheid om voorstellen te agenderen (1% drempel) en om een aandeelhoudersvergadering bij een te roepen (10% drempel).

Ten aanzien van de vergaderplanning voor 2007 gaf Koetzier aan dat onder normale omstandigheden de certificaathoudersvergadering na de aandeelhoudersvergadering wordt gehouden. Als er echter over een agendapunt van de aandeelhoudersvergadering grote twijfel bestaat over de afwegingen voor het stemgedrag, kan het AK hiervoor een aparte vergadering beleggen.

Als antwoord op de vraag of er al zicht is op beëindiging van de certificering, zei Cees Molenaar, die op voordracht van een grootcertificaathouder zitting heeft in het bestuur, dat zij net in dienst zijn, maar ook dat zij "de toegevoegde waarde van het AK nog wel moeten gaan ervaren". Aan het eind van de vergadering was het vertrouwen van de drie certificaathouders in het AK-bestuur toegenomen, maar de invulling van het "expliciet bespreken in de vergadering van de Certificaathouders", zoals de code-Tabaksblat voorschrijft, is volgens Koetzier nog te onduidelijk om dit op de agenda te zetten. We wachten het af.