VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zure appel en bloeiende tulp

Crown Van Gelder (CVG) produceert en verkoopt hoogwaardige industriële en grafische papierspecialiteiten. Met driehonderd medewerkers en twee papiermachines produceert de onderneming zo’n 200.000 ton papier en verkoopt dit voor 80 procent in Nederland en omliggende landen. Uit het jaarverslag en de presentatie van bestuursvoorzitter Mees Hartvelt bleek dat de papiermarkt een moeilijke markt is. Overcapaciteit heeft ervoor gezorgd dat de papierprijzen de afgelopen jaren zijn gedaald.

Tot nu toe kon CVG dit met productiviteitsstijgingen opvangen. In de vooruitblik voor 2006 werd al aangegeven dat "vanwege de hogere energieprijzen naar alle waarschijnlijkheid het nettoresultaat lager zal uitkomen". Voordat de VEB hierover een vraag kon stellen, las president-commissaris Peter Huisman het hele persbericht voor dat CVG die ochtend had doen uitgaan.

De kern van de boodschap was dat CVG een significant lager nettoresultaat verwacht dan in 2005, exclusief incidentele baten en lasten. Volgens de schaal van Mock ligt een significant daling tussen de 12 – 20 procent. Dit gecombineerd met een incidentele pensioenbate van 1,5 miljoen euro levert een resultaat op tussen de 5,3 en 5,8 miljoen euro: een daling van zo’n 30 procent ten opzichte van 2005. In dit licht werd duidelijk waarom Hartvelt in zijn inleiding met de prognosecijfers voor de branche kwam, waaruit bleek dat door sluiting van kleinere verouderde fabrieken de overcapaciteit in 2007 en 2008 zal zijn opgelost en dat het verwachte prijsherstel ertoe zal leiden dat de markt als geheel weer geld gaat verdienen.

Even door de zure appel heen bijten en dan gaat de tulp bloeien. Een bloeiende tulp is het symbool van de visie 2010: de tien doelen die leiden tot groei en bloei op de langere termijn, geworteld in Hollandse degelijkheid. Eén van die 10 doelen waar CVG naar streeft is duurzaamheid. Uit het ‘Sustainability Report’ blijkt bijvoorbeeld dat het energieverbruik per geproduceerde ton papier de laatste vier jaar met 17 procent is gedaald. Verder meldt de jaarrekening een opbrengst van 2,5 miljoen euro uit de teruglevering van energie en een opbrengst van 200.000 euro uit de verkoop van CO-2 rechten die vanwege een lage CO-2 emissie niet ingezet hoefden te worden.

Met het vertrek van commissaris Peter Huisman na twaalf jaar was er ruimte voor wat meer differentiatie in de raad. Het werd Berry Bemelmans die goed paste in ‘het profiel’: man, donker pak, tussen de 62 en 68 jaar. Er wordt gewerkt aan de verbetering van de corporate governance. Dit jaar een aanpassing in de statuten en samenstelling van het bestuur van het Administratiekantoor (AK) en volgend jaar wordt de gevraagde emissiemachtiging aangepast naar de gebruikelijke 10 procent en achttien maanden. In 2008 de afschaffing van het AK?