VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

AK houdt voet bij stuk

Achtereenvolgens werden op dezelfde middag twee vergaderingen gehouden. Als eerste vond een vergadering van certificaathouders plaats en twee uur later een aandeelhoudersvergadering.
De certificaathoudersvergadering was vrij matig bezocht. Het enige agendapunt was corporate governance. Het bestuur van het administratiekantoor motiveerde het (voort)bestaan van certificering bij Crown van Gelder als een middel om te voorkomen dat door absenteïsme minderheidsaandeelhouders de besluitvorming in de vergadering eventueel overrulen. Het bestuur zegt weliswaar van certificering geen gebruik te willen maken als beschermingsconstructie, maar dat blijft het natuurlijk wel.

Aan certificaathouders wordt dan wel op verzoek onbeperkt een stemvolmacht verleend overeenkomstig hun bezit. Het blijft een gedoe, het is een bevoogdend systeem en het is niet meer van deze tijd. Daarom werd op het administratiekantoor een beroep gedaan zichzelf zo spoedig mogelijk op te heffen. Veel certificaathouders lieten blijken voortaan rechtstreeks hun stem te willen uitoefenen. Het bestuur hield echter voet bij stuk en zal de voorgenomen wijziging van statuten en administratievoorwaarden vaststellen zonder zich te willen uitspreken over de vraag hoe lang nog.

De aandeelhoudersvergadering kende een relatief hoge opkomst en was levendig. De ontwikkeling van de omzet en de productie toonde in de afgelopen vijf jaar nauwelijks uitschieters. De productie liep langzaam op van 177.000 ton tot 190.000 ton en de omzet ontwikkelde zich omgekeerd van 156 naar 140 miljoen euro. Stilstand van papiermachines ten gevolge van ombouw en onderhoud heeft nogal wat invloed op de productieomvang, zo ook in 2004. Voor 2005 wordt een productie verwacht van 195.000 à 200.000 ton. De omzetbepalende papierprijzen staan onder druk en de grondstofprijzen zijn afhankelijk van de dollar. Het nettoresultaat over het hele jaar zal waarschijnlijk niet spectaculair afwijken van dat in voorgaande jaren.

Bij de behandeling van de code-Tabaksblat bleek Crown van Gelder op het punt ‘arbeidsovereenkomst met de bestuurder’ niet bereid de code te volgen. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en bij ontslag wordt de dan geldende kantonrechtersformule toegepast. De overige afwijkingen lijken vooralsnog ondergeschikt. Tegen eerdergenoemde statutenwijziging werd bezwaar gemaakt in verband met de vaststelling van certificering van aandelen. De tegenstemmers legden het echter ruimschoots af tegen het administratiekantoor, dat zich hiermee verzekerde van zijn eigen voortbestaan. Ook tegen de emissiebevoegdheid was er flinke oppositie. De gevraagde machtiging week zowel qua omvang als qua geldigheidsduur af van de inmiddels algemeen aanvaarde regeling. Maar ook hier toonde het administratiekantoor zijn overmacht.

De certificaten zijn globaal als volgt gespreid: een derde bij banken en financiële instellingen, een derde bij verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen en een derde in handen van particuliere beleggers. De eerste twee groepen waren fysiek afwezig, ofwel ze traden niet op in het belang van hun eigen aandeelhouders en cliënten, ook een vorm van ‘absenteïsme’.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net